Icon - Strikerfeed

Nyheter

Splunk – Beslutsstöd i realtid

Alla företag och organisationer skapar massiva mängder data i sin verksamhet. Tänk om man kunde dra nytta av all denna information på ett automatiserat och intelligent sätt för att styra verksamheten.

 

Splunk Dashboard1

Splunk Dashboard - Statistik sammanställd från olika datakällor. 

Maskindata

En del av all den data som genereras i organisationen kommer från de verktyg och system som används. Dessa brukar man kalla maskindata och genereras av de webbplatser, program, servrar, nätverksenheter, mobila enheter, appar m.fl. som driver verksamheten. Maskindata är en av de snabbast växande och mest komplexa delarna av ”Big data”, men också den mest underskattade och minst använda tillgången. 

Beslutsstöd i realtid

Traditionellt brukar man benämna denna typ av data för ”loggdata”, d.v.s. att de saker som händer blir loggade och efteråt tittar man på den och försöker analysera loggen för att hitta t.ex. fel eller mönster som visar på förändringar. Ett både svårt och tidskrävande arbete. Splunk förvandlar denna utspridda och ofta svårtolkade maskindata till ett översiktligt beslutsstöd i realtid.

Analys i realtid

Att analysen görs i realtid innebär att man får en kontinuerlig översikt och analys av vad som händer och att man direkt kan agera när man ser förändringar. Detta är naturligtvis en enorm fördel.

Istället för att vänta tills problemet uppstått och i värsta fall orsakat skada kan man:

  • justera när det händer
  • direkt se resultatet av justeringen och
  • säkerställa att justeringen gett rätt utfall och systemet är tillbaka och levererar som förväntat.

Splunk

Man kan använda Splunk för att samla, indexera, övervaka och analysera alla former av maskindata som genereras av både organisationens och kundernas aktivitet. Det går att mäta allt från kunders interaktion med tjänster, applikationsprestanda och användarbeteende till intern användning av system, säkerhetsövervakning och monitorering av IoT-sensorer.

 

Splunk Dashboard2

Ett sätt att visualisera säljstatistik i Splunk.

Dashboard

En annan fördel inbyggd i Splunk är möjligheten att göra skräddarsydda dashboards, eller informationspaneler. Medarbetare med olika roller i företaget har också olika behov av information och Splunk erbjuder varje medarbetare möjligheten att själv kombinera sin dashboard.

Informationen kan visas som diagram, rapporter, larm, notiser, rörlig grafik eller andra visualiseringar, allt för att göra resultaten översiktliga och lättförståeliga. Informationen blir tillgänglig överallt och den blir lika för alla, inga olika versioner av rapporter eller fördröjningar i informationsflödet.

Dashboarden kan visas på stortavla, i datorn eller tas fram i mobilen. Det går naturligtvis att sätta restriktioner på tillgången till data, speciellt viktigt för t.ex. affärskritisk data eller patientdata inom vården.

Operativ intelligens

Insikterna från analysen fördjupar kundförståelsen, minskar driftskostnaderna, förbättrar servicenivån och minskar risken för dataintrång och bedrägeri. I Splunk-termer kallas det operativ intelligens, vilket lite slarvigt kan översättas till Business Intelligence i företagstermer.

Dataarkitekter, analytiker, marknadsförare och produktchefer får genom Splunk tillgång till nya analyserade datakällor som kombinerat med strukturerad data ger värdefulla affärsinsikter i realtid.

 

Vill du veta mer om Splunk, eller hur Splunk kan användas för att dra nytta av din maskindata, kontakta oss

JAG VILL

 


 

 AI Guiden

Vi har tagit fram en AI-Guide som hjälper dig att hänga med i utvecklingen, förstå var du kan göra dina största besparingar och förbättringar, samt ger dig några viktiga do’s and don’ts när det kommer till att implementera AI i din egen verksamhet.