Icon - Strikerfeed

Nyheter

Strikersoft bidrar med expertis i FN-projekt om vaccin

Strikersoft var nyligen inbjuden till en workshop om obrutna kylkedjor som hölls av FN i Geneve. Workshopen ingick i ett projekt för att lösa problemet med skiftande temperaturer när man transporterar vaccin till människor i några av världens fattigaste områden.

UNICEF logo

En tredjedel av allt vaccin förstörs

- Det är oerhört svårt att hålla rätt temperatur hela vägen så att inte vaccinet förstörs, säger Tim Bray, VP Sales Safety på Strikersoft, som var med på workshopen. Vaccin är väldigt känsligt för temperaturförändringar och måste normalt sett förvaras vid 2 till 8 grader, annars kan det inte användas.


Vaccine Office WHO

Foto: WHO

Världshälsoorganisationen (WHO) bedömer att så mycket som 25–30 procent av allt vaccin som skickas till utvecklingsländer går förlorat på grund av dålig förvaring och transport. Eftersom WHO lägger 3 miljarder euro om året på vaccin till de här områdena betyder detta att vaccin till ett värde av en miljard förstörs varje år och att miljontals människor inte får den behandling de behöver.

Sista milen

- Den största utmaningen är det man kallar ’sista milen’, berättar Tim. Den sista milen syftar på den sista sträckan, i snitt 100 kilometer, som vaccinet ska fraktas från centrala lager och ut till lokala läkare och kliniker som använder det i sitt arbete. Många fattiga länder har varmt klimat, dålig infrastruktur och saknar varningssystem som visar om en vaccindos har förstörts – eller riskerar att förstöras om man inte gör något för att förhindra det.

Och varningssystem som visar att vaccinet har utsatts för fel temperatur löser egentligen bara en del av problemet eftersom det inte minskar själva svinnet.

 


Transport WHO

Foto: WHO

 

Dataanalys kan minska förlusterna

- Det vi vill göra är att analysera data nära användarna för att kunna förutse temperaturförändringar, alltså se när lufttemperaturen riskerar att hamna utanför rätt intervall. På så sätt kan personal lokalt agera snabbt och förhindra att vaccinet förstörs, säger Tim.

Men det är en utmaning att genomföra detta i länder med liten eller obefintlig IT-infrastruktur. Samtidigt gäller det att införa bestående processer och rutiner som gör att de lokala samhällena själva kan minska dödligheten genom att ha tillgång till enkla, billiga och lättanvända vaccin.

Partner för mjukvaruintegration

Projektet har organiserats av Business Sweden i samarbete med GAVI, WHO, UNICEF samt ett antal utvalda företag som tillsammans har den expertis som behövs för att projektet ska lyckas.

- Strikersoft har bjudits in för att arbeta med mjukvaruintegration, berättar Tim. Vi har expertis inom IoT, meshnätverk, apputveckling och edge-gateways analys, och det är kompetenser som uppskattas av våra partner i projektet, tillägger han.

Blockkedjeteknik

- Med tanke på de speciella väderförhållandena behöver vi använda den bästa teknik som finns tillgänglig om vi ska kunna lösa de enorma problemen”, säger Tim. ”Tillsammans med vår partner Sopra Steria kan vi bidra med expertkunskaper inom prediktiv analys, AI och blockkedjeteknik, och vi har dessutom erfarenhet av att arbeta med FN och obrutna kylkedjor, avslutar han.

Under nästa fas av projektet kommer det att hållas en telefonkonferens för att bestämma hur varje medlems kompetens och tjänster kan bidra till den gemensamma lösningen.

 

Vill du veta mer om projektet?

Kontakta mig