Icon - Strikerfeed

Nyheter

Strikersoft i Almedalen 2021

Som vanligt deltar Strikersoft i Almedalen, i år helt digitalt. Seminariet diskuterar Automatiserade vårdprocesser, aHälsa, och hur de kan hjälpa vården att öka tillgängligheten.

 

Från eHälsa till aHälsa – att automatisera vårdprocesserna för att öka tillgängligheten i vården

Digitaliseringen av vården börjar ge resultat för att minska administrationen, men tillgängligheten är fortfarande inte löst. Är automatiserade vårdprocesser, att låta systemet automatiskt flytta patienterna framåt, en lösning? I vilka vårdmiljöer fungerar aHälsa och vilka resultat har man uppnått?

Tid: Måndag 5 juli, 14.00-15.00

Plats: Almedalen Play (klicka här för länk)

Deltagare:

Agneta Skoglar, Verksamhetschef, Aleris Sömnapné
Emil Lennartsson, CIO, Aleris Sömnapné
Martina Gustafsson, Platschef, Elit Ortopedi
Sara Bern, Produktägare SwipeCare, Strikersoft
Ulf Lesley, Moderator, Strikersoft

 

 

 

Patient process vårdgivarvy

 

Om Automatiserade vårdprocesser

Vårdens utmaningar är välkända och sedan flera år arbetas det hårt med att digitalisera vården för att bl.a. minska administrationen och effektivisera journalföringen. Goda resultat har uppnåtts, framför allt av de som insett att eHälsa främst handlar om processutveckling och inte om IT-system. Processerna har förändrats men själva processhanteringen är fortfarande mestadels manuell.

Låter systemet driva och kontrollera processen

Nu är det dags att digitalisera även denna del. aHälsa, automatiserade vårdprocesser, låter systemet driva och kontrollera processen och initierar själv de olika aktiviteterna. Flera vårdgivare har implementerat aHälsa och bl.a. fått en betydligt ökad tillgänglighet, mindre administration, bättre överblick och större patientengagemang.

Involvera medarbetarna i förändringsarbetet

Under paneldiskussionen delar deltagarna med sig av sina erfarenheter och visar i vilka vårdmiljöer eHälsa passar bäst, samt ger tips hur man involverar medarbetarna i förändringsarbetet.