Icon - Strikerfeed

Nyheter

Strikersoft inkluderar automatiserade vårdprocesser i SwipeCare®

Strikersoft bygger vidare på sitt prisbelönta vårdsystem SwipeCare® och inkluderar nu automatiserade vårdprocesser för att ytterligare reducera administrativt arbete och höja vårdkvalitén.

Driver vårdprocessen framåt

– Tidigare processverktyg i vården har främst handlat om att övervaka det som sker och vårdpersonalen har manuellt flyttat patienten mellan varje steg i processen, förklarar Fredrik Wångberg, CEO på Strikersoft. I SwipeCare® får vården nu ett kraftfullt verktyg som själv driver vårdprocessen och patienten framåt och samtidigt säkrar att varje steg blir gjort, och gjort på ett kvalitativt och säkert sätt.

Att systemet själv driver vårdprocessen framåt innebär bl.a. att systemet bokar labbtider, kallar patienter och involverar vårdpersonalen när och där den behövs i processen, framför allt i de kliniska delarna.

 

Överblick

Både patienter, vårdpersonal och vårdledning har så kallade dashboards, digitala översiktstavlor, där de kan se hur vården fortskrider. Patienten följer sitt eget vårdflöde och kan se vad nästa steg är. Vårdpersonalen kan se om det finns några stopp i flödena eller hur långt olika patienter har kommit i sina flöden. Ledningen får en sammanfattande bild över hela vårdenhetens verksamhet.

 

Nytt sätt

Från att ha varit mer support blir det digitala verktyget nu kärnan i vårdprocessen, en förändring som man kunnat se inom andra områden där man också arbetar med processtyrning.

– Det här är en enormt stor förändring och ett ganska nytt sätt att tänka inom vården, säger Fredrik Wångberg. Men jag tror att det är ett helt nödvändigt steg för att man ska frigöra resurser och säkra en effektiv och högkvalitativ vård i framtiden.

 

Patientkontrakt

SwipeCare® har även stöd för Patientkontrakt, den överenskommelse mellan patient och vårdgivare som Anna Nergårdhs utredningen God och nära vård introducerat. Patientkontraktet syfte är bl.a. att skapa en enkel överblick för patienten kring nästa steg i sin vård och behandling, samt att involvera patienten mycket mer än idag.

– Den förbättrade patientportalen i SwipeCare® passar bra in för att stödja patienternas ökande medverkan, säger Fredrik Wångberg. De kan bl.a. själva registrera sina mätvärden och se sitt eget vårdflöde på ett överskådligt sätt.

 

Oplöjd mark

För att möjliggöra de automatiserade vårdprocesserna har Strikersoft byggt en helt ny processmotor i SwipeCare®. Det förändrade sättet som verktyget arbetar på har också inneburit stora förändringar i systemstrukturen.

– Vi har introducerat en helt ny logik i SwpeCare®, forsätter Fredrik Wångberg. Vi har fått tänka om och tänka nytt flera gånger under utvecklingsresan. När man är ute på oplöjd mark finns ju inte några vägvisare, men vi har insiktsfulla pilotkunder med i projetet som hela tiden säkrar att idéerna också fungerar ute i den dagliga vården.

 

Tusentals patienter

Sedan 2020 är SwipeCare® installerat och körs med tusetals patienter hos flera av Strikersofts vårdkunder.

– Personalen uppskattar det nya arbetssättet och framför allt överblicken var i vårdkedjan varje patient befinner sig, liksom den aggregerade vyn på hela klinkens process, berättar Fredrik Wångberg.  Den feedback vi har fått är att när man har börjat använda den automatiserade vårdprocessen och ser vilket stöd den är i verksamheten, då vill man inte gå tillbaka.

 

Patient process vårdgivarvy

Sjukvårdpersonalens vy över den automatiserade vårdprocessen i SwipeCare® 4 (exempel)

 

Aleris: Automatiserad sömnregistrering

Emil Lennartsson, CIO på Aleris Sömnapné, visar hur sömnregistrering kan göras helt automatiserat i deras verksamhet.

 


 

Whitepaper:
Automatiserade vårdprocesser

Nyskrivet Whitepaper som ger dig bättre förståelse för processer i vården och hur automatiserade vårdprocesser fungerar.