Icon - Strikerfeed

Nyheter

Strikersoft med i EU projekt för att utveckla AI för SwipeCare®

41 organisationer från 8 länder inom EU är med i projektet StorAIge som fått godkännande med toppbetyg av EU organet ECSEL. Projektet ska ta fram AI on the edge vilket innebär att AI logiken ligger lokalt, dvs inte centralt i ett moln.

AI fuktionaliteten kan därmed enkelt och säkert tas med och användas ute i vårdens verksamheter där uppkoppling inte finns eller är instabil, och där fördröjningar kan få ödesdigra konsekvenser.

 – Att föra ut AI lokalt och kunna dra nytta av AIs möjligheter även på platser där datatrafik och datasäkerhet inte är tillgängligt är verkligen en stort steg framåt, säger Fredrik Wångberg, VD på Strikersoft. I vården där fördröjningar kan vara direkt livshotande innebär AI on the Edge att man lägger både datainsamling, analys och agerandet vid källan och minskar därmed fördröjningarna drastiskt. När vi nu bygger in AI on the edge i SwipeCare får man ett lokalt beslutsstöd baserat på en patients mätdata i till exempel en ambulans eller en patients närmiljö.

Förutom Strikersoft medverkar KTH, Uppsala universitet och Atlas Copco från Sverige i projektet som löper under 3 år.

 – Det är verkligen värdefullt att ha med Strikersoft i projektet eftersom de har erfarenhet och kontakter med vården både från ett IT- och vårdprocess-perspektiv, säger Martin Törngren, Professor i Inbyggda system på KTH och StorAIge’s svenska projektledare. Utbyte mellan industri och universitet är viktig åt båda hållen, vi ser fram emot samarbetet.

Inom projektet kommer man även ta fram nya datachips som lokalt mäter och analyserar data som beslutsstöd för hjälpa till att t.ex. diagnostisera hjärtsvikt eller sepsis.

 – AI on the edge är ännu ett steg mot att sjukvården går från storsjukhuset till hemmet, förklarar Sara Bern, produktägare för SwipeCare på Strikersoft. De nya chipen kommer att integreras i SwipeCare så att en sjuksköterska på ASIH (Avancerad sjukvård i hemmet) direkt kan analysera mätdatan och få hjälp av ett intelligent beslutsstöd när hen kommer ut till patienten.

  

Om StorAIge

StorAIge står för Embedded storage elements on next MCU generation ready for AI on the edge och är ett projekt som EU medfinansierar för att ta fram hård- och mjukvara för att föra ut AIs lokalt genom att lägga datainsamling och analys vid källan. Inom hårdvara innefattar projektet också utveckling av nästa generations chipset för att klara av de komplexa beräknings- och säkerhetsalgoritmerna lokalt för AI on the edge.

 


Jag vill veta mer om eHälsa och SwipeCare

 

Intressant! Jag vill bli kontaktad. 

KONTAKTA MIG