Icon - Strikerfeed

Nyheter

Strikersoft och Inovia AI fördjupar samarbetet runt integration av AI i vården

Strikersoft och Inovia AI fördjupar sitt samarbete inom AI för vården med fokus på att integrera AI i vårdprocesserna för att minska administrationen och öka tillgängligheten.

Chatbot AI

 

Idag är många AI system i vården ”stand-alone”, de är implementerade som separata system som vårdpersonalen måste starta upp eller klicka fram och sedan logga in på med ännu ett lösenord. Detta gör AI systemen svårarbetade och är en av anledningarna till att AI ännu inte fått bredare spridning i den dagliga vården[1].

– Det är inte ovanligt att en läkare eller annan vårdpersonal måste logga in i fjorton system eller fler varje dag för att kunna arbeta[2], förklarar Fredrik Eriksson, ansvarig för SwipeCare på Strikersoft. Vi är glada att i Inovia AI ha en AI partner som förstår hur viktigt det är att processerna måste vara integrerade i vården för att fungera effektivt, och att vi nu kan fördjupa det samarbetet.

I den fördjupade samarbetet integreras Inovias AI direkt in i vårdprocesserna i SwipeCare, så att AI verktyget blir en naturlig del i arbetsflödet för vårdpersonalen. Inget extra login, samma användargränssnitt som vårdpersonalen är vana vid, och man kan i översikten i SwipeCare se var AI finns i processen och vilket resultat den har genererat.

– Vårt mål har alltid varit att göra AI så användbar som möjligt och vi är stolta att få vara med på Strikersofts resa att göra AI mer tillgänglig i det dagliga vårdarbetet, säger Marcus Ekendahl, VD på Inovia AI. Det händer mycket inom AI nu, och vi ser vi stora möjligheter att tillsammans ta AI till områden i vården utanför de traditionella för att minska administrationen och öka tillgängligheten.

 

För mer information om Inovia AI >>