Icon - Strikerfeed

Nyheter

Strikersoft och Medfit signerar kontrakt för SwipeCare® Clinic

Strikersoft och Medfit har skrivit kontrakt för eHälsa verktyget SwipeCare® Clinic där Medfit digitaliserar hela vårdprocessen från patientidentifiering till journalskrivning.

Medfit signs contract for SwipeCare Clinic

Staffan Forsström, VD på Medfit, och Sara Bern, 
Technical Lead Manager eHealth på Strikersoft

 

– Vi vill ligga i framkant och ta vara på möjligheterna som digitaliseringen av vården erbjuder i form av nya verktyg och förbättrade processer för både personal och patienter, säger Staffan Forsström, VD på Medfit. Med SwipeCare® Clinic får våra kliniker bl.a. en virtuell reception där patienterna själva kan identifiera sig, skriva egenremiss och hälsodeklaration, boka tider och betala. En klar förbättring för både tillgänglighet, patientsäkerhet och effektivitet inför patientmötet.

Virtuell Reception

Den virtuella receptionen är den första delen i Medfits vårdprocess. Vid själva mötet används sedan SwipeCare® Pro, ett iPad-baserat informationsverktyg där patientens egen beskrivning och övriga patientdata kompletteras med vårdprofessionens egna bedömningar och diagnoser. Processen avslutas med att allt material skickas direkt från SwipeCare® Pro in i journalsystemet TakeCare.

– Medfit är ett bra exempel på en vårdgivare som tidigt sett de digitala möjligheterna i vården och vill skapa en sammanhållen vårdprocess som utgår från ett digitalt arbetssätt. Många andra digitaliserar bara pappersformulären och fortsätter sedan att arbeta på samma sätt som tidigare, men då har man inte förstått vad digitaliseringen egentligen innebär, förklarar Fredrik Wångberg, VD på Strikersoft. Vi är stolta över att ha fått förtroendet att vara med och stötta Medfits digitala resa.

 

Strikersoft utvecklar verktyg för digitalisering av vården som höjer kvaliteten, minskar administrationen och ökar patientmedverkan. Strikersoft är partner till CGM.

SwipeCare® Clinic är ett integrerat vårdsystem för specialistkliniker och primärvårdsenheter inom öppenvården. Det ger en sammanhållen vårdprocess med allt från tidsbokning och betalning till egenremisser, patientanamnes, journalskrivning och statistik. 
Mer information om SwipeCare® Clinic >>

Medfit driver två primärvårdsanläggningar inom vårdval Stockholms Läns Landsting, en i Flemingsberg söder om Stockholm och en i Haninge söder om Stockholm. Medfit Flemingsberg är Stockholms största rehab- och träningscenter med 4000kvm toppmodern hälso- och träningsanläggning som förenar det senaste inom träning med specialister inom rehabilitering och vård. Medfits mål är att alla patienter ska vara nöjda med sin behandling, servicen och att de kommit ett steg närmare ett liv i rörelse och utan smärta.

 


 

Trender inom eHälsa 2021

Ladda ner årets upplaga av Trender inom eHälsa och håll dig uppdaterad om bl.a. digifysisk flexibilitet, aHälsa och samverkan som katalysator.