e-hälsa-icon

SwipeCare

SwipeCare® Clinic

SwipeCare® Clinic är ett integrerat vårdsystem för specialistkliniker och primärvårdsenheter.

Vi har pakteterat två olika versioner av SwipeCare® Clinic, en version för Specialistkliniker och en för Vårdcentraler. Merparten av funktionaliteten är densamma, men eftersom det skiljer något i den kliniska verksamheten har vi tagit fram två versioner.

Här nedan finner du beskrivningen för Specialistklinker. Vill du läsa om versionen för Primärvårdsenheter, klicka här >>

 

SwipeCare® Clinic för Specialistkliniker

Sammanhållen vårdprocess

SwipeCare® Clinic är ett komplett, mobilt och flexibelt system som ger en sammanhållen vårdprocess från autentisering, egenremiss, tidsbokning, patientanamnes och betalning till bedömning, journalskrivning och statistik. Genom egenremiss och patientanamnes kan vårdprocessen starta redan innan vårdmötet, vilket gör att både patienten och vårdpersonalen kan fokusera på patientens situation och åkommor istället för att gå igenom och fylla i administrativa uppgifter i systemen.

 

 

SwipeCare-Clinic-text SV

 

Patientanamnes

SwipeCare Clinic erbjuder möjligheten att låta patienten själv fylla i bakgrundsinformation och bedöma sitt eget tillstånd innan besöket. Idag får en patient ofta svara på frågor och fylla i samma information flera gånger, vilket hen nu slipper eftersom informationen plockas fram av vårdpersonalen, kompletteras och sedan direkt läggas in i journalen. Den integrerade processen gör patienten mer involverad i sin egen vård samtidigt som kontrollen alltid ligger hos vårdpersonalen.

Egenremiss

Att låta patienten remittera sig själv till en specialist är ett sätt att öka tillgängligheten och ger patienten möjlighet att direkt komma till rätt nivå inom vården. Egenremiss tillsammans med patientanamnes, d.v.s. att man efter att ha tagit emot en egenremiss ställer krav på patienten att göra en självanamnes, ger vårdgivaren möjlighet att kontakta de personer som eventuellt inte behöver ett specialistbesök och styra om dessa till rätt vårdkontakt. 

Säkerhet och betalning

Patientinloggning sker med BankID som också fungerar som säkerhet vid betalningen. Betalning kan kopplas till olika betalningsalternativ t.ex. kreditkort eller Klarna.

Virtuell reception

Virtuell reception är ett produktkoncept där vi samlat de funktioner som en patient normalt använder när hen kontaktar en specialistklinik och som nu erbjuds digitalt. Här kan patienterna själva på sin mobil eller vid sin dator identifiera sig, skriva egenremiss och hälsodeklaration, boka tider och betala inför ett besök.

Mobilt vid vårdmötet

Vid själva mötet används sedan SwipeCare® Pro, ett iPad-baserat informationsverktyg där patientens egna beskrivning och övriga patientdata kompletteras med vårdprofessionens egna bedömningar och diagnoser. 

Journalföring

Processen avslutas med att allt material signeras med SITHS-kort och skickas direkt från SwipeCare® Pro in i journalsystemet TakeCare. Dubbeldokumentation, både för patient och för vårdpersonal, försvinner när dokumentationen bara görs en gång och i samma verktyg där man signerar och skickar in journalanteckningarna.

Patientmedverkan

Även i det kliniska arbetet erbjuder SwipeCare Clinic en samverkan mellan patient och vårdpersonal genom att man gemensamt kan diskutera och fylla i svar på de frågor som finns i det handhållna verktyget. Patienten ser och vet exakt vad som kommer att stå i journalen och i många fall är det patientens egna ord som lagras.

Digitala vårdmöten

Digitala vårdmöten blir allt vanligare, och SwipeCare Clinic stödjer integrerade analoga och digitala möten med allt från video i realtid till asynkron chat där frågor och svar hanteras när personerna har tid i sin vardag.

White label

SwipeCare Clinic är framtagen som white label-lösning. Detta innebär att kliniken kan ha sin egen grafiska design och logga i både användargränssnittet mot patienter och mot den egna personalen. Naturligtvis finns också en generisk design för den som prioriterar att få systemet i drift.

Mer information

För mer information, klicka nedan


 

Trender inom eHälsa 2021

Ladda ner årets upplaga av Trender inom eHälsa och håll dig uppdaterad om bl.a. digifysisk flexibilitet, aHälsa och samverkan som katalysator.