Icon - Strikerfeed

Nyheter

Strikersoft signerar två kontrakt för SwipeCare® Clinic

Strikersoft har under sommaren fått ett genombrott för SwipeCare® Clinic och signerat två nya kontrakt.

SwipeCare Clinic

 

– Det här ger oss en bekräftelse på att vi tänker rätt med SwipeCare® Clinic, säger Fredrik Wångberg VD på Strikersoft. Det visar att det finns ett stort behov inom specialistvården att involvera patienten mycket mer än idag och låta hen bli mer delaktig i form av både självanamnes och egenremisser. Att båda kunderna dessutom är helt nya för oss är ytterligare ett styrkebesked.

Självanamnes

SwipeCare® Clinic är ett integrerat vårdsystem för specialistkliniker och primärvårdsenheter som bland annat låter patienten själv fylla i bakgrundsinformation och bedöma sitt eget tillstånd innan besöket, så kallad självanamnes. Idag får en patient ofta svara på frågor och fylla i samma information flera gånger. Det slipper hen med SwipeCare Clinic då informationen plockas fram av vårdpersonalen, kompletteras och sedan går direkt in i journalen tack vare systemets djupintegration med TakeCare.

Egenremiss

– Egenremiss, dvs att patienten remitterar sig själv till en specialist, ger vården möjlighet att erbjuda en högre tillgänglighet och gör att patienten kan komma till rätt nivå direkt inom vårdapparaten, förklarar Fredrik Wångberg. Med självanamnes och egenremisser startar vårdprocessen redan innan själva mötet och effektiviserar vårdbesöket som oftast kan avslutas redan under första kontakten.

Mer information om SwipeCare® Clinic, klicka här >>