Icon - Strikerfeed

Nyheter

Tack till Stockholms Sjukhem!

När Stockholms Sjukhem hade sin SSH-dag för alla medarbetare den 16 oktober var Strikersoft inbjudna att delta. Syftet med SSH-dagarna är att berätta om det integrerade arbete med forskning, utveckling, utbildning och innovation som pågår inom verksamheten. Alla medarbetare ska få möjlighet att under en eftermiddag ta del av alla pågående projekt, att diskutera med forskare och vårdutvecklare samt att prova på ny teknik. 

SSH-dagarna

från vänster: Carina Degerberg leg. sjuksköterska, Stina Jonsson, Stf enhetschef Geriatrik avd. 16 , Georg Engel, verksamhetschef Palliativ vård och FoUU-chef, Emma Gustavsson, leg. sjuksköterska. 

SSH-dagen blev mycket lyckad med en aula och utställningsyta fylld av intresserade och engagerade medarbetare.

Stina Jonsson, Stf enhetschef Geriatrik avd 16, demonstrerade tillsammans med Emma Gustavsson leg. sjuksköterska, en ny Geriatrik-journalmall på SwipeCare iPad direktkopplad med TakeCare journalsystem.

SSH-dagen kommer även att arrangeras för Stockholms Sjukhems verksamheter på Bromma sjukhus.

“När kan vi få det i drift? Så enkelt och modernt!”

Återkopplingen lät inte vänta på sig

 

Tack Stockholms Sjukhem för att vi fick ta del av SSH-dagen!

 

Om Stiftelsen Stockholms Sjukhem: 

Stockholms Sjukhem är en stiftelse utan vinstsyfte, som har gett stockholmarna sjukvård och omsorg sedan 1867. Vår grundidé, att ge vård och omsorg av högsta kvalitet till långvarigt eller obotligt sjuka, är densamma idag som när stiftelsen grundades för drygt 150 år sedan.

Vi har ett brett vårdutbud med avancerad sjukvård i hemmet (ASIH), geriatrik, palliativ vård, rehabilitering och äldreomsorg. Stockholms Sjukhem har också en egen enhet för forskning, utveckling, utbildning och innovation. Läs mer