Icon - Strikerfeed

Nyheter

Viktigaste e-hälsofrågorna i Almedalen 2017

Almedalen är slut för i år, och som vanligt låg vårdfrågorna i topp. 

   

Konsensus om digitalisering och nära vård

Vi frågade Fredrik Eriksson, verksamhetsutvecklare på Familjeläkarna och Senior Medical Advisor på Strikersoft om veckan:

“Det jag tar med mig från årets Almedalsvecka är att det råder en konsensus att digitalisering och strukturomvandling mot nära vård är vad som skall möta utmaningarna för svensk sjukvård. Få avvek från detta och nu är det bara jobbet kvar när alla kommer tillbaka efter semestrarna"

   

Viktigaste från veckan

Viktigaste sakerna att ta med från i år enligt Fredrik Eriksson:

1. Fortsatt hype kring digitalisering med en nästan kuslig konsensus om att digitaliseringen är pillerlösningen för sjukvårdens utmaningar kring resursbrist, kompetens, patientdelaktighet etc...

2. De som kommit längst med e-hälsa är konkreta projekt med tydligt uppdrag, t.ex. spetspatienter inom Tiohundra

3. Många lyfter fram att bottar (mer eller mindre sofistikerade datorprogram) kommer erbjuda triagering och tillgänglighet för medborgarna samt styra och förbereda patienterna för vårdpersonalen. En stor fördel med botten är att den, troligen, är fri från organisationernas kultur och historik och är förändringsbenägen, vilket är ett stort hinder idag inom vårdorganisationerna vid utveckling och förändring.

4. AI (Artificial Intelligence, en bott är en typ av AI) där miljoner forskningsrapporter kan analyseras på några få sekunder, är på väg in i vården. Intressant att se om det kommer att uppfattas som hot eller stöd för läkare och andra specialister. Kanske blir lösningen på kompetensbristen.

5. Alla är, på pappret, överens om att sjukhusvården måste minska till förmån för primärvård och nära vård. Anna Nergårdh, Särskild utredare med fokus på primärvården på Socialdepartementet,var flitig och engagerad deltagare i många paneler. Ett troligt inslag i nästa års Almedalen är hennes utredning, på uppdrag från regeringen, om hur detta skall gå till i praktiken. Den ser vi fram emot nu när hon och Emma Spak, samordnare för Nära Vården på SKL, så engagerande och övertygande talade om vad som skall göras. Ifall större delar av det läggs fram och genomförs så har vi en, historiskt sett, enorm strukturomvandling tillsammans med en digital revolution framför oss. Spännande!

6. Sist men inte minst så har de politiska partierna tävlat om vem som ska lägga mest pengar på sjukvården. Stora resurser behövs för de kommande omställningarna men många var oroliga för att de extra resurserna bara kommer gå till temporära förstärkningar av befintliga organisationer, ”spruta bensin på elden”. Det vilar ett tungt ansvar på de politiker, tjänstemän och verksamhetsledare som engagerat deltog i Almedalsveckan, att de kämpar hårt för att resurserna styrs till omställningar och utveckling så att den konsensus som i mångt och mycket rådde på seminarierna faktiskt blir starten för att Sverige skall klara utmaningarna som vi står inför. Då kommer vi av bara farten också bli bäst på e-hälsa 2025. 


 

Spaningar e-hälsa 2025

Vi frågade paneldeltagare på Strikersofts seminarium om innovationshinder hur de tror e-hälsan ser ut runt 2025. 

 

Hör Patrik Sundström, Programansvarig e-hälsa, SKL, Hans Winberg, Generalsekreterare stiftelsen Leading Health Care, Elisabeth Norén, Verksamhetschef Geriatrik, och utvecklingschef på Praktikertjänst N.Ä.R.A., Henric Carlsson, VD, Conscriptor och Fredrik Eriksson, verksamhetsutvecklare på Familjeläkarna och Senior Medical Advisor på Strikersoft.