Icon - Strikerfeed

Nyheter

Vinnova ger stöd till Strikersoft och Sara Bern inom framtidens hälsa och sjukvård

Projektet ”Nytt digitaliserat stöd för egenvård - med fokus på trauma och stress” har tilldelats en halv miljon kronor i Vinnovas program för Utmaningsdriven innovation.

”Vårt projekt utmanar framtidens hälsa och sjukvård genom att möjliggöra digitalt terapi- och rehabiliteringsstöd direkt i mobilen”, säger Sara Bern, initiativtagare till utvecklingsprojektet.

 

När och där patienten behöver vården

Med en mobil digital lösning kan vården finnas tillgänglig både när patienten behöver den och där patienten befinner sig. Lösningen fungerar även som en avlastning för vården då patienten hanterar delar av behandlingen själv med hjälp av sin mobil.

”Det är väldigt inspirerande att Vinnova stödjer de samhällsvinster som vi redan idag ser med digitaliserad egenvård för trauma och stress, och som samtidigt minskar individers lidande,” fortsätter Sara Bern.

Förutom utveckling kommer Strikersoft att bidra med sitt know how för att säkra att produkten blir kompatibel med etablerade kringliggande system och existerande regelverk.

 

Hjälpa människor till ett bättre liv

”Att vi får vara med att utveckla framtidens digitala vård, utmana samtiden och hjälpa människor till ett bättre liv som kanske annars inte skulle få den möjligheten känns fantastiskt”, säger Fredrik Wångberg, VD Strikersoft. ”Vi är speciellt glada att få möjlighet att samarbeta med Sara Bern som genom sin gedigna kunskap och nyskapande idéer är en utmärkt representant för utmanande innovation”.

”Det var ett enkelt val att välja Strikersoft som samarbetspartner eftersom de redan har liknande lösningar på plats och kunskap om hur den här typen av applikationer ska implementeras,” kommenterar Sara Bern. 

EFT, Emotionell Frihetsteknik, är en metod för självreglering som sänker stressnivån efter trauma och minskar effekterna av post-traumatisk stress. Idag får psykiatrisk vård allt mindre resurser samtidigt som behovet av vård ökar. I takt med att antalet asylsökande från krigs- och konfliktdrabbade områden har stigit har även behovet av psykiatrisk vård för trauma- och stressrelaterade diagnoser gjort det.

”Vi har alla sett de enorma kostnadskonsekvenserna i samband med flyktingströmmarna 2015. Vi är jätteglada att medverka till en positiv lösning inom det här området för de drabbade och relaterad vård- och omsorgspersonal”, fortsätter Sara Bern som även är styrelseledamot i EFT-förbundet.

 

Hjälpa människor i katastrofområden

”Olika varianter av metoden har med framgång använts för att hjälpa människor i katastrofdrabbade områden i bl.a. Afrika och Asien. Samtidigt behöver även vård- och omsorgspersonalen och volontärerna hjälp att hantera vad de upplever i sitt yrke, och där har metoderna också visat sig fungera bra”.

Vinnovas program Utmaningsdriven innovation har som syfte att stödja utvecklandet av hållbara lösningar för de globala samhällsutmaningar som hotar vår gemensamma framtid.

Läs mer om digital egenvård

  

 

 

Låter intressant, jag vill veta mer 
 

 

Kontakta mig