e-hälsa-icon

SwipeCare

6 råd för att uppnå en god kvalitet i äldres läkemedelsanvändning


Johan Fastbom

 

Vi frågade Johan Fastbom, Professor i geriatrisk farmakologi på Karolinska Institutet och en av Sveriges ledande experter inom ”Äldre och läkemedel”, om några korta råd vad som behövs för att få ner biverkningarna och felmedicineringarna hos äldre för att uppnå en god kvalitet i läkemedelsanvändningen. 

Här är Johan Fastboms lista.

Se till att:   

  1. Den äldre personen får de läkemedel hon/han behöver; men inte mer – det är lika viktigt att undvika underbehandling som överbehandling.
  2. Varje läkemedel man ordinerar har en korrekt och aktuell indikation.  
  3. De läkemedel man ordinerar gör nytta som står i rimlig proportion till riskerna (framför allt för biverkningar och för interaktioner med de läkemedel patienten redan har).   
  4. Uppmärksamma och ta ställning till läkemedelsanvändning som kan vara olämplig eller riskfylld, generellt hos äldre och vid de sjukdomar personen har.  
  5. Individuellt anpassa dosen av läkemedlen, bland annat utifrån njurfunktionen.  
  6. Notera möjliga biverkningar och andra läkemedelsproblem, och åtgärda dem.