e-hälsa-icon

SwipeCare

För läkare

 

Inför läkemedelsgenomgång

SwipeCare CDS-Pharma är ett stöd både inför en läkemedelsgenomgång, och när läkemedelsgenomgången genomförs. Här berättar Cecilia Lundberg, medicinskt ansvarig sjuksköterska (MAS) i Örebro kommun, hur de förbereder en läkemedelsgenomgång med SwipeCare CDS-Pharma.

 

 

 

 Sanera läkemedelslistor

“Rapporten ger mig stöd  för att sanera läkemedelslistor, påminnelser om dosjusteringar. Jag tycker den är ovärderlig, annars skulle jag behöva sitta och slå i FASS/Janus info osv, omöjligt att hinna med.”

Stig Lundberg, Ansvarig läkare Humana äldreboende, Capio Hälsocentral, Gävle

 

Läkemedelsgenomgång

Johan Fastbom är professor i geriatrisk farmakologi vid Karolinska Institutet. Johans mångåriga forskning och utvecklingsarbete utgör basen i SwipeCare CDS-Pharma.

Här visar Johan Fastbom de potentiellt läkemedelsrelaterade problemen som en läkemedelsgenomgång i SwipeCare CDS-Pharma markerar. Det gäller dubbelanvändning, interaktioner samt matchning av patientens symptomskattningar mot läkemedelslistan.

 

 

 

Helhetsbild

SwipeCare CDS-Pharma ger en helhetsbild över patientens läkemedelsanvändning med hänsyn tagen till bl.a. Socialstyrelsens läkemedels- och diagnosspecifika indikatorer. Detta är ett kraftfullt stöd till läkaren för att kunna ge patienten en optimal läkemedelsbehandling.

 
Patient och läkare med medicinkarta

 

Produktblad

Vill du läsa mer om SwipeCare CDS-Pharma, ladda ner produktbladet: