e-hälsa-icon

SwipeCare

För MAS - Medicinskt ansvarig sjuksköterska

 

Följa läkemedelsbehandlingen

Med SwipeCare CDS-Pharma kan en kommun eller en organisation följa läkmedelsbehandlingen på sina boenden. Verktyget ger också ett stöd till sjuksköterskorna på boendena att bättre förstå vilka risker som finns med en specifik läkemedelsbehandling.

 

 

 

“Läkemedelsanvändningen speglar ju också, både direkt och indirekt, brister i omvårdnaden som i sig driver efterfrågan och användning av olämpliga läkemedel, bl.a. psykofarmaka.”

Cecilia Lundberg, Medicinskt ansvarig sjuksköterska (MAS), Örebro kommun

 

Kvalitetsindikatorer

SwipeCare CDS-Pharma innehåller ett flertal rapporter för att bl.a. se statistik över ATC-koder på både grupp-, boende och aggregerad nivå för att följa t.ex. stående mot vid behovsläkemedel.

En annan rapport visar Socialstyrelsens indikatorer för god läkemedelsterapi hos äldre, vilket även möjliggör att mäta mot Socialstyrelsens öppna jämförelser.

 

 

 

Ta över läkemedelsansvaret

Vi frågade Cecilia Lundberg, MAS i Örebro kommun, vad man ska tänka på när man för över läkemedelsansvaret från läkare till sjuksköterska för en person.

 

 

Produktblad

Vill du läsa mer om SwipeCare CDS-Pharma, ladda ner produktbladet: