e-hälsa-icon

SwipeCare

För sjuksköterskor och omvårdnadspersonal

 

Kvalitetsanalys

Med SwipeCare CDS-Pharma är det enkelt att ta fram en kvalitetsanalys över läkemedelsbehandlingen för en boende eller patient. Här berättar Olivia Agebro, sjuksköterska på Humana Äldreboende i Gävle hur hon använder verktyget för att få fram en analys inför en läkemedelsgenomgång på SÄBO.

 

 

 

Tidseffektivt

“Jag och mina kollegor jobbar med SwipeCare CDS-Pharma dagligen, och det är väldigt tidseffektivt”

Olivia Agebro, Sjuksköterska, Humana Äldreboende Gävle

 

Patientdelaktighet

Symptomskattningen, PHASE-20, är ett bra instrument för att involvera de boende i sin egen sjukdomsbild och vård. Det ger också en läkemedelsgenomgång där den boendes upplevelser av sin behandling blir en naturlig del av analysen, och med hjälp av SwipeCare CDS-Pharma matchas symtomskattningarna direkt mot läkemedelslistan.

 

 

 

 Gemensam struktur

“SwipeCare CDS-Pharma ger en förutsättning för att man har en gemensam struktur och systematik när man gör en läkemedelsgenomgång. Det skapar en bra grund för att man gör det likvärdigt, och att det inte alltid beror på vilka personer som deltar.”

Cecilia Lundberg, Medicinskt ansvarig sjuksköterska (MAS), Örebro kommun

 

Alla boenden

Sedan 2016 använder Örebro SwipeCare CDS-Pharma på alla sina boenden i kommunen. Det startade med en utvärdering och pilot 2012, och fyra år senare beslutades om breddinförande.

 
Äldreboende

 

Produktblad

Vill du läsa mer om SwipeCare CDS-Pharma, ladda ner produktbladet: