e-hälsa-icon

SwipeCare

IVO: Hälften av patienterna på SÄBO saknar dokumenterad läkemedelsgenomgång

Därtill får var femte patient olämpliga läkemedel.

I augusti 2022 presenterade IVO, Inspektionen för vård och omsorg, en delrapport av granskning av särskilda boenden för äldre. I den konstateras bl.a. att läkemedelshanteringen är inte patientsäker, samt att ungefär hälften av patienterna saknar en dokumenterad läkemedelsgenomgång.

Dessutom får var femte patient läkemedel som Socialstyrelsen angett ska undvikas till äldre, och för 81% av dessa läkemedel finns idag bättre alternativ, men som inte förskrivs.

 

 

Det finns lösningar

SwipeCare CDS-Pharma ger strukturerade läkemedelsgenomgångar vilket förbättrar läkemedelsanvändningen, minskar risken för biverkningar och hjälper till att få bort de oönskade läkemedel. Detta ger högre livskvalitet för patienterna samt ökar jämlikheten i vården.

Läs mer hur SwipeCare CDS-Pharma används i bl.a. Örebro och Gävle:

 

SwipeCare CDS-Pharma logo w white 1000x198

 

 


 

 

Kontakta oss