e-hälsa-icon

SwipeCare

Marknadsledande inom ASIH

 

Sedan 2017 - Mest använda systemet

Sedan införandet av SwipeCare inom ASIH (Avancerad Sjukvård I Hemmet) 2017 har antalet enheter som använder systemet växt kontinuerligt, och idag används SwipeCare av flest ASIH enheter i Stockholmsregionen. 

 

Ökad patientsäkerhet

Patientsäkerheten blir extra viktig när patienterna befinner sig hemma. Samtidigt gäller det att säkra innehållet vid varje besök: Blev allt registrerat, gick man igenom hela listan, finns det några gula lappar kvar i fickorna? SwipeCare blir då ett stöd för att öka patientsäkerheten.

 

 

 

Tar bort dubbeldokumentation

Dubbeldokumentation är ett välkänt problem inom vården. Först skriver man ner patientens svar på papper. Sedan tar man pappret, går till datorn och skriver in det igen. Med SwipeCare registrerar vårdpersonalen informationen en gång, vid källan, och det går direkt in i journalen.

 

 

 

Patienten har blivit mobil

Patientportalen är en del av SwipeCare® där patienen själv kan logga in och besvara utskickade frågeformulär, boka tider med mera. ASIH i Sollentuna använder patientportalen och vi åkte dit för att höra deras erfarenhter.

 

 

Flexibelt och strukturerat

Med fexibla mallar kan verksamheten själv bestämma vilken information som ska fyllas i, vilka frågor som skall vara obligatoriska m.m. Detta ger ett gemensamt arbetssätt och samtidigt ett stöd för nyanställda och temporär personal.

SwipeCare klickar

 

 

5 år

Det var år 2017 det började på ASIH i Täby, som då var en del av Praktikertjänst, den första journalskrivningen med SwipeCare. Här kan du se sjuksköterskan Camilla Sandberg berätta lite om sina erfareheter av att använda SwipeCare ute hos patienterna på ASIH.

 

 

 

 Har du frågor eller vill veta mer:

Kontakta oss