Icon - Customer cases

Kundcase

nWise

"Strikersofts informella sätt och lyhördhet gör det lätt att arbeta med dem"

e-hälsa_nWiseMMXCare

Vård på distans ger bättre e-hälsa

 

UTMANINGAR

 

nWise är specialister på kommunikation för personer med särskilda behov, som till exempel äldre och patienter som kräver ständig vård. De är stolta över att kunna erbjuda lösningar och tjänster som uppmärksammar individen och ger människor möjlighet att kommunicera på sina egna villkor.

När nWise kontaktade Strikersoft, ville de ha en lösning som inte bara skulle gynna patienter utan också vårdgivare. Det skulle vara en komplett och pålitlig e-hälsolösning som skulle underlätta för patienter att bo hemma men ändå ha tillgång till vård av hög kvalitet.

– Eftersom vi har arbetat med Strikersoft i andra projekt visste vi att de levererar moderna lösningar med en högteknologisk touch, vilket var det vi sökte efter, säger Tomas Hörger, utvecklingschef på nWise. 

 

 

LÖSNINGAR

 

Tillsammans med Strikersoft utvecklade nWise en avancerad kommunikationslösning som ger vårdpersonal tillgång till en fullt integrerad dator- och telefonmiljö som gör det möjligt för dem att delta i och följa upp patienter på äldreboenden och de patienter som väljer att bo kvar hemma.

Lösningen möjliggör en mängd olika tjänster så som:

 

  • Hemvård för äldre med tillgång till en sjuksköterska via en skräddarsydd videoterminal eller TV
  • Vård dygnet runt via contact center som alltid är öppet
  • Sensorer som påminner patienten om att ta sina mediciner och möjligheten att slå larm
  • Självbedömningsformulär ger vårdgivare en god överblick om patientens nuvarande hälsa
  • Medicinsk information kan lätt spelas in och även delas med anhöriga efter patientens medgivande
  • IP-baserad videoövervakning som låter vårdgivare och anhöriga att regelbundet se och kontrollera patienten

 

 

RESULTAT

 

Patienter som väljer denna lösning har inte bara tillgång till 24 timmars vård av hög kvalitet genom de möjligheter som tekniken ger, utan har också kvar alla bekvämligheter med att bo hemma vilket kan bidra till deras totala välbefinnande.

Från ett sjukvårdsperspektiv kan vårdgivare kontrollera och övervaka patienter oftare eftersom de inte behöver besöka dem för att få reda på hur de mår. Genom formulären för självutvärdering, möjligheten till IP-baserad videoövervakning, uppföljning och videotelefoni kan sjukvårdspersonal ha ännu tätare kontakt med patienter men besparas den extra kostnad som ett personligt besök innebär.

 

 

 

“Strikersofts informella sätt och lyhördhet gör det lätt att arbeta med dem. Vi håller nu på att ta fram nästa fas som är en webbaserad lösning för vårdpersonal.”

Tomas Hörger, utvecklingschef, nWise

   

e-halsa_nWise_logo