Icon - Customer cases

Kundcase

NDE Offshore

50% tidsbesparing med mobila processer

NDE Offshore

UTMANING

 

NDE Offshore är ett av Sveriges ledande bolag inom dykning och offshore services. Kunderna finns globalt och arbetet innefattar bl.a. svetsning och kontroll av undervattensinstallationer. Precis som för flyg så måste varenda del i dykutrustningen vara inspekterat och certifierat enligt internationella standarder.

 

Både kunder och olika kontrollorgan gör flygande inspektioner på båtarna, och är inte alla papper i ordning så kan de stänga ner hela arbetet. Tidigare tog huvudkontoret emot mail från fartygen efter varje enskild inspektion. Informationen skrevs sedan över i en databas, och personalen fick mail när det var dags för service. En omständlig och tidsödande process.

 

RESULTAT

 

Det nya systemet från Strikersoft har automatiserat processen genom att i realtid ge en visuell presentation av statusen för varje enskild del i utrustningen ombord på fartygen. Det nya systemet har också gett ett mer mobilt arbetssätt med en datorplatta på varje fartyg där teknikansvarig skriver in resultaten av inspektionerna direkt i systemet.

 

Man sparar ungefär 50% av tiden på kontoret jämfört med gamla systemet, och på fartygen ligger siffran på 10-20%. Dessutom har NDE Offshores kunder också gynnats av det nya systemet. Vid inspektioner kan de se allt direkt på skärmen istället för att gå igenom travar av pärmar, vilket gör att även de sparar värdefull tid i sin verksamhet.

 

 

“Vi har också fått många positiva reaktioner från våra kunder”

Anders Strand, servicechef, NDE Offshore

  

NDE Offshore 600x195
 
Jag vill också spara 50% med mobila processer! 
Kontakta mig för att se hur mycket jag kan spara.

 

 

Kontakta mig