Icon - Customer cases

Kundcase

Novatti

Flexibla lösningar och felfria betalnings-transaktioner

Fintech-mobile-payment-novatti-vox-600x400

  

NOVATTI: UTMANINGARNA

 

Strikersoft har samarbetat med fintech-specialisten Novatti kring ett flertal olika projekt under snart ett decennium. Bland annat har Strikersoft integrerat och specialanpassat Novattis prisbelönta betalningssystem och tagit fram tekniska lösningar för en rad olika aktörer runt om i världen. En av dessa kunder är Vox Telecom, ett företag som erbjuder mobiloperatörer och mindre aktörer runt om i världen olika typer av top up- och mikrobetalningstjänster.

Vox ville ha en flexibel betalningsplattform för att kunna genomföra snabba förändringar och utveckla nya tjänster och produkter, men samtidigt ett system som var mycket säkert och stabilt. De gav uppdraget till Novatti med Strikersoft som ansvarig för att integrera och specialanpassa Novattis komplexa betalningsplattform. Alla operatörer eller företag som är anslutna till Vox microbetalningstjänster har sina egna regler och rutiner. Utmaningen var att på ett smidigt sätt överföra informationen från Vox gamla plattform till Novattis betalningssystem och specialanpassaadaptera lösningen till de enskilda operatörerna eller företagarna, utan att de skulle bli störda av övergången eller bli tvungna att ändra välfungerande rutiner och lära sig allt på nytt.

 

NOVATTI: LÖSNINGEN

 

Strikersoft anpassade först Novattis system och utvecklade sedan en avancerad webportal för att kunna föra över Vox gamla system med all dess data till Novattis nya plattform och på ett funktionellt och stabilt sätt integrera och anpassa det nya verktyget. Eftersom varje användare av Vox mikrobetalningstjänster hade sitt eget arbetssätt och speciella regler för hur transaktionerna skulle gå till, så var man tvungen att analysera gränssnittet och mjukvaran i varje enskilt fall för att kunna anpassa justera systemet efter just deras behov och sätt att arbeta. Strikersoft stod även för all kundsupport och hade dessutom ansvar för att lösa de tekniska och praktiska utmaningar som oundvikligen dyker upp vid den här sortens projekt.

    

“Strikersofts bidrag var avgörande under affärsanalysfasen och skapade sedan ett expertteam som tog sig an implementering, integrering och tester av det här komplexa betalningssystemet för att säkerställa att lanseringen gick smidigt och allt blev klart i tid.”

John Doornbusch, Solution architect, Novatti Australien

    

NOVATTI: RESULTATET

 

Med Vox gamla hyrplattform var antalet förlorade eller felaktiga transaktioner mellan 1–2 procent. Vid lanseringen av Novattis nya system tog man under de första fem dagarna emot hundra gånger så många transaktioner som i vanliga fall – 2 miljoner transaktioner – utan ett enda fel.

Tack vare Novattis betalningsplattform och Strikersofts förmåga att effektivt och dynamiskt integrera lösningen hos de olika användarna kunde Vox utöka sitt produktutbud och tack vare viket gjorde att detta ökade omsättningen ökade med 60 procent. Genom minskade driftskostnader, mer flexibla produkterbjudanden och kortare tid innan nya tjänster nådde marknaden så ökade Voxde sin vinst med 25 procent. TOch trots alla förändringar och specialanpassningar som gjordes var systemet i drift inom tre månader – i tid och inom budget.

    

“Grattis, er plattform går som en Schweizisk klocka! Bättre än någonsin tidigare, och bättre än någon annan plattform som jag känner till.”

Vox Telecom

  

fintech_telecom_novatti_logo

  

 

 

Jag vill också öka försäljningen med 60% ! 
kontakta mig för att se hur mycket jag kan öka min försäljning.

 

 

Kontakta mig