Icon - Customer cases

Kundcase

Telenor Satellite Broadcasting

"Strikersoft förstod vad vi sökte"

 

Nittedal-Teleport-23jpg.jpg

  

UTMANING

 

Telenor Satellite Broadcasting (TSBc) är en stor europeisk leverantör av TV- och datakommunikationstjänster till kunder inom broadcast, sjöfart, olje- och gasmarknaderna. TSBc tillhandahåller de tjänster som kunden önskar genom att kombinera ett antal videobearbetningsfunktioner för varje tjänst. Dessa modifieras ofta för att lägga till nya tjänster, ändra befintliga tjänster och förbättra resursutnyttjandet.

 

Det är därför oerhört viktigt att kombinationerna av videobearbetningsfunktioner blir rätt för att kunden ska få en väl fungerande tjänst, och att hanteringen av systemet blir så enkelt som möjligt för TSBc personal.

 

RESULTAT

 

Strikersoft utvecklade ett digitalt system för att hjälpa TSBcs personal att konfigurera och underhålla videobearbetningsfunktioner och tjänster. Systemet verifierar flexibla affärsregler som garanterar korrekt konfiguration. Det erbjuder också ett kraftfullt användargränssnitt som hjälper personalen att visualisera konfigurationen och hjälp i att förutsäga effekterna av konfigurationsförändringar. Systemet är också källan till informationen för fakturering av TSBcs kunder.

 

Strikersoft levererade systemet i steg som tillät TSBc att börja använda systemet och förbättra kraven redan under projektets gång.

 

 

“Strikersoft förstod vad vi sökte och levererade i flera steg.”

Lars Johansen, projektledare TSBc

  

TBCs