Icon - Customer cases

Kundcase

Tetra

"Tack vare den moderna och effektiva lösningen som Strikersoft utvecklat"

safety-tetra-inspections

   

UTMANINGAR

 

Tetra Consulting i Storbritannien erbjuder specialisttjänster inom säkerhets- och riskhantering för fastighet, människor och arbetsplatser. De arbetar hårt för att vara bäst i klassen inom områdena hälsa och säkerhet, brand, asbest och vatten. Men när de såg att ineffektiva pappersbaserade processer orsakade onödiga fördröjningar tog de kontakt med Strikersoft. 

När Tetras konsulter tidigare åkte ut för att göra bedömningar hade de med sig en stor mängd checklistor på papper som skulle fyllas i. Tillbaka på kontoret förde de sedan över informationen till word-dokument, skapade rapporter och skickade dem till kvalitetssäkring för godkännande. Först när de slutliga ändringarna var gjorda kunde rapporten skickas vidare till kunden. Tetras högsta prioritet var att optimera och automatisera sin vattenbedömningsprocess och sin hälso-, säkerhets- och brandbedömningsprocess.

 

 

LÖSNINGAR

 

Strikersoft utvecklade ett komplett end-to-end-system inklusive molnbaserade servrar, administrationswebb, användargränssnitt med appar och en möjlighet att ansluta till externa entreprenörer. Tetras konsulter laddar ner appen till sina surfplattor och ute på plats går konsulten enkelt igenom alla relevanta checklistor på surfplattan och kan även lägga till anteckningar och bifoga bilder.

Med ett avslutande klick skapas direkt en preliminär rapport som kan lämnas över till kunden på plats vid slutet av mötet. Rapporten kan till och med innehålla en lista av högt prioriterade uppgifter som kunden direkt kan börja jobba med.

Strikersoft arbetar också på en webbaserad riskhanteringslösning av fastigheter, som är en mervärdestjänst som Tetra kommer att erbjuda sina kunder.

 

RESULTAT

 

Den största tidsbesparingen finns vid ifyllandet och kontroll av bedömningsrapporterna. Istället för att lägga 2-4 timmar som mest kan nu rapporterna produceras på ungefär 30 minuter. Fördelarna med de här förändringarna är ett mycket mer effektivt sätt att använda konsultens tid på, tillsammans med en kraftigt minskad administration. Förbättringarna vid datainsamlingen och rapportproduktionen ger också en ökad samstämmighet i datauppgifterna och likformighet i rapporter för de olika kundernas fastighetsbestånd.

 

– Alla de här genomförda förbättringarna gör det möjligt för våra konsulter att fokusera på att ge våra kunder bättre service. Tack vare den moderna och effektiva lösningen som Strikersoft utvecklat kan Tetras konsulter hantera ökade krav från kunder utan att behöva arbeta fler timmar, säger Peter Moore, VD, Tetra UK.

 

Den webbaserade tilläggslösningen för riskhantering av fastigheter kommer att användas av Tetras kunder för att ge dem en överblick av sin verksamhet, och kommer dessutom att hjälpa dem att hantera sina risker.

 

 

 

safety Tetra logo