technical_terms

Tjänster

Tekniktermer

 

React

React (kallas ibland React.js) är ett open source JavaScript bibliotek för att bygga användarinterface. Ursprungligen togs det fram av Facebook och användes först i Facebooks nyhetsflöden 2011 för att sedan släppas som öppen källkod 2013. Facebook byggde React för att göra det enklare att designa stora applikationer där data ändras över tiden.

Förutom Strikersoft och Facebook så används React av Netflix, Airbnb och många andra. Strikersoft har använt React för att designa webinterface i ett flertal projekt.

Strikersoft använder och React Native, som låter utvecklare bygga mobila appar baserade på JavaScript, vilket innebär att man kan använda samma byggblock i användarinterfacet (UI) som i vanliga iOS och Android appar.

 

HTML5

HTML5 är en ny version av språket HTML och har en större uppsättning teknologier som möjliggör kraftfullare websidor och applikationer. Några av de största fördelarna är bättre prestanda, åtkomst offline, stöd för multimedia och förbättrad stöd för design.

Strikersoft använder dagligen HTML5 i alla webbprojekt. 

 

.NET

.NET är en utvecklingsplattform som utvecklats av Microsoft som används av miljontals utvecklare för att skapa applikationer och tjänster. Det stöder möjligheten att blanda flera olika programmeringsspråk och har också kraftfulla klassbibliotek som underlättar t.ex. databaskopplingar, kryptering och utveckling av webbapplikationer.

Strikersoft har använt .NET i många projekt, främst för serverdelen av lösningar till kunder där vi främst levererat web och mobilappar.

 

Java

Java är ett programmeringsspråk och Java Enterprise Edition är en samling av tekniker och API:er för Java-plattformen som stödjer företagsapplikationer som generellt kan klassas som storskaliga, distribuerade, transaktionstunga program med krav på hög tillgänglighet, utformade för att stödja verksamhetskritiska affärskrav.

Strikersoft har lång erfarenhet av att använda Java för att utveckla främst serverprogramvara för system med webb- och mobilapplikationsgränssnitt.

 

Python

Python är ett programmeringsspråk som fokuserar på kodens läsbarhet för att få tydliga program i både liten och stor skala. 

Strikersoft använder Python för att implementera serverapplikationer, och väljer då ofta webramverket Django (som även Instagram, Pintrest och Washington Times använder).

 

Mobilapplikationer

Mobilapplikationer är programvara som körs på smarta mobiltelefoner och surfplattor, och som i allt högre grad är det sätt som användarna får tillgång till sina tjänster. Native applikationer har de bästa möjligheterna att komma åt telefonens hårdvara för att ge bästa möjliga användarupplevelse i t.ex. lösningar för e-hälsa för läkare och annan sjukvårdspersonal inom vården.

Strikersoft har utvecklat native applikationer för iPhone och Android sedan företaget startade. 

 

WebRTC

WebRTC är en uppsättning API:er som används för att lägga till hög-kvalitativ realtidsröst, video, meddelanden och p2p-filöverföring till mobilapplikationer och webblösningar. WebRTC används i exempelvis Facebook Messenger. 

Strikersoft har använt WebRTC i flera projekt för att addera möjligheterna för realtidskommunikation i både mobilapplikationer och webblösningar.

 

Databaser

Databaser är programvara som tillåter applikationer att lagra data på ett strukturerat sätt som gör det enkelt att hämta när det behövs.

På Strikersoft använder vi ofta relationsdatabaser som exempelvis MySQL och MS SQL, samt NoSQL-databaser som exempelvis MongoDB.