Processes Icon

Våra Processer

Våra Processer

Vi använder en integrerad process där vi förenar den tekniska utvecklingsprocessen med en affärsmässig utvecklingsprocess. Vi kallar denna kombination Strikersoft’s Business Value Model. Business-Value-Model-sv

Förutom att processen säkerställer en tekniskt högklassig produkt, levererad i tid och inom budget, så ger den också en lösning som hjälper dig att arbeta smartare, serva dina kunder bättre och även generera nya affärer för din verksamhet. Detta innebär att vi fokuserar mer på dina verksamhetsmål än på att strikt följa kravspecifikationen.

Våra kunder brukar säga att vår process hjälper dem att gå från idé till kundnytta.

 

Business Value Model

Strikersofts kombinerade teknik och affärsprocess för produktutveckling är uppdelad i 5 separata steg, där varje del har klart definierade aktiviteter och leverabler.  Under hela processen utvärderas också de tre affärsdimensionerna: effektivare processer, ökad kundvärde och nya affärer.

 

1. Mål och behov

Arbetet startas oftast med en gemensam workshop. De stora delarna i agendan är

MÅL

 • Specificerar mål, både tekniska och affärsmässiga
 • Vilket problem som eventuellt ska lösas. Status på problemet idag
 • Effektivisera processerna – hur man sparar kostnader in verksamheten
 • Öka kundvärdet – ta ram ytterligare värden för slutkunden
 • Nya affärer – hitta helt nya intäktsströmmar

ANVÄNDARNAS ROLLER

 • Roller
 • User stories per roll, beskrivna så enkelt som möjligt

3e PARTS SYSTEM

 • Identifiering
 • Interface

ICKE-TEKNISKA BEHOV

 • Icke-funktionella krav, t.ex. offline, plattformar, prestandakrav, UI språk, CE krav mm
 • Allokeringsplan, t.ex. onsite, moln, mm 
 • Designkrav

PROTOTYPER

 • Definiering
 • Klickbar prototyp / wireframe

 

2. Utvärdering & Planering

Efter workshopen för Mål och behov så analyseras resultaten i utvärderings- och planeringsfasen. Här detaljplaneras hela projektet innan själva utvecklingen startas.

ANVÄNDARGRÄNSSNITT

 • Grafisk formgivning av wireframe

INFORMATIONSMODELL

 • Definierar relationen mellan de olika objekten

SYSTEMARKITEKTUR

 • Beskriver huvuddelarna av systemet och deras relationer

RISKIDENTIFIERING

 • Identifierar, värderar och gör en plan för att minimera riskerna

PROJEKTPLAN

 • En komplett projektplan sammanställs inför nästa steg i processen

 

3. Utveckling

User stories och de icke-tekniska behoven bryts ner i tasks. Omfattningen av en task är en persons arbete under en kortare tid för att underlätta uppföljning. Tasks grupperas sedan i Sprints. Resultatet från utvecklingen av varje Sprint är en fungerande produkt med ett allt högre funktionellt innehåll som levereras till kund för test och feedback.

KVALITETSSÄKRING

 • Varje Sprint testas innan leverans enligt kravspecifikationen
 • Manuell och automatisk testning, t.ex. automatisk UI testning

MJUK- & HÅRDVARUUTVECKLING

 • Varje utvecklare får sin egen task, som innehåller ett antal väldefinierade steg

DELLEVERANSER (”Scrum Sprints”)

 • Varje Sprint är en fungerande produkt med allt högre funktionellt innehåll

ÅTERKOPPLING FRÅN ANVÄNDARE

 • Varje Sprint testas av användarna och feedbacken går direkt in i nästa Sprint

SLUTTEST

 • En slutlig alpha test mot kraven i user stories och de icke-tekniska behoven

Output vid varje leverans av ny Sprint:

 • Change log, förändringar jämfört med förra Sprinten
 • Statusrapport, hur ligger projektet till i förhållande till tidplanen
 • Test rapport, från senaste testet av Sprinten

 

4. Lansering

Produkten är klar för leverans till kund

SLUTLEVERANS

 • Leverans av slutlig Sprint med full funktionalitet
 • Interface till 3e partssystem kopplas om till produktionssystem

IMPLEMENTATION

 • Kunden sätter systemet i drift med skarpa användare

UTBILDNING

 • Utbildar driftpersonal samt utbildarna hos kund

 

5. Uppföljning och support

Sker baserat på ett s.k. SLA (Service Level Agreement) där bl.a. response time och tider för övervakning specificeras. Underhåll av mjukvaran innehåller bl.a. uppgradering av mjukvaran och nya kompatibilitetsverifieringar.