Icon - Strikerfeed

Nyheter

Ett digitalt nervsystem för framtidens Internet of Things

De analoga larmens tid – där kundens trygghet står och faller med telefonledningarna – är förbi. De digitala larmtjänsterna är i dag en väletablerad marknad som växer i takt med att vård- och säkerhetssektorn uppgraderar och uppdaterar sina gamla system.

Industry Skyresponse

Skyreponse tar steget mot framtiden

Skyresponse är ett av de företag inom branschen som har varit med i den digitala båten från start, och tillsammans med Strikersoft har företaget utvecklat flera unika tjänster som nu styr skutan i riktning mot framtidens Internet of Things (IoT).

Skyresponse flexibla larmsystem kopplar ihop den fysiska och digitala världen med hjälp av en molnbaserad arkitektur och kan, likt ett digitalt nervsystem, nå ett obegränsat antal enheter och samverka med alla tänkbara produkter och tjänster. Hitintills har Skyresponse främst levererat tjänster för person- och trygghetslarm, men de verkligt stora tillväxtmöjligheterna genereras av alla uppkopplade apparater – ”sakernas internet” (IoT).

Personlarm

Personlarm är anpassade för dem som ofta utsätts för hot eller riskfyllda situationer, till exempel medarbetare på kvinnojourer, parkeringsvakter eller andra personer med en mer eller mindre permanent hotbild. Dessa larm ska kunna aktiveras smidigt och obemärkt, utan att larmet i sig riskerar att förvärra situationen.

Trygghetslarm

Trygghetslarmen riktar sig främst till äldre och sjuka som behöver kunna larma hemtjänst eller sjukvård för att snabbt få hjälp om personen till exempel ramlat, skadat sig eller behöver någon annan typ av assistans. Dessa larm är utformade med fokus på att de ska vara enkla att ha med sig och komma åt, till exempel en röd knapp på ett armband; larmet ska vara tillgängligt i alla situationer, oavsett om man ramlar i källaren, drabbas av synbortfall eller inte kommer upp ur badkaret.

IoT

Händelsehantering för IoT innebär att larm från t ex en givare på en tryckpress direkt ska sändas till en tillgänglig reparatör som kan åtgärda felet.

– Utmaningen med den här typen tjänster är att de måste fungera jämt, säger Martin Reidevall, vd för Skyresponse.
– Det finns inte utrymme för några fel eller fördröjningar. En utebliven larmsignal kan få ödesdigra konsekvenser och tjänstens tillförlitlighet är därför avgörande.

Leverantör med kompetens och resurser

Skyresponse ville vidareutveckla och förbättra sina redan existerande Smartphone-appar för att generera larm och behövde då en leverantör med den kompetens och de resurser som krävdes för att snabbt förstå och förverkliga företagets idéer, utan att för den skull kompromissa med kvalité eller användarvänlighet. Därför valde man Strikersoft som samarbetspartner.

– Strikersofts stora styrka är att företaget har en bred kompetens inom IT och många riktigt duktiga app-utvecklare. De tar fram nya lösningar och förstår vad kunden efterfrågar, berättar Martin Reidevall.

Skyresponse mobil hand

Helt ny typ av mobil larmtjänst

Förutom att uppdatera de befintliga funktionerna i apparna, både för Android och IOS, så utvecklade Strikersoft också en app för att ta emot larm – grunden för en helt ny typ av mobil larmtjänst där larm och händelser inte enbart kan besvaras och hanteras av en traditionell larmcentral, utan även av enskilda personer och personal i fält.

De inkomna larmen behöver alltså inte ta några omvägar utan kan skickas till och besvaras direkt i mobilen av inloggade personer som befinner sig i närheten och har möjlighet att bistå den larmande. Detta effektiviserar inte bara arbetet utan innebär även kortare väntetid mellan larm och hjälpinsats – minuter och sekunder som i vissa fall kan vara skillnaden mellan liv och död.

Vara med i stora upphandlingar

Den nya mottagarappen gjorde Skyresponse unika på marknaden och ledde till många nya erbjudanden och samarbeten.

– Plötsligt så fick Skyresponse vara med i stora upphandlingar. Trots att vi är ett relativt litet företag fick vi t ex kunder som Göteborgs kommun, säger vd Martin Reidevall.

Strikersoft skapade även användargränssnittet för Skyresponse webb-baserade larmmotagning som används i större larmcentraler och där operatörerna ser och hanterar larmen när de kommer in.
I dag hanterar Skyresponse: system en miljon händelser per månad, från mer än 12 000 objekt hos 150 olika företag och organisationer.

Beroende för att möte leveranstider

Skyresponse arbetar för närvarande med flera stora projekt åt viktiga kunder med krav på snabba leveranser.

– Vi har varit beroende av Strikersoft för att kunna uppfylla de begärda leveranstiderna. Strikersoft har varit flexibla och snabbt kunnat göra anpassningar och det har gjort att Skyresponse har kunnat leverera det fantastiska system som vi lovat våra kunder, säger Martin Reidevall.

Huskonsult

Strikersoft och Skyresponse har ett pågående samarbete kring både gamla och nya projekt, uppgradering av befintliga tjänster och utveckling av nya.

– Strikersoft är vår huskonsult. Deras insatser har gjort att vi lockat till oss många nya och stora kunder, men också haft möjlighet att ta emot dem och tacka ja till erbjudanden som har fört företaget framåt och gjort oss ledande på marknaden, säger Skyresponse vd Martin Reidevall.

Nästa steg

Nästa steg för Skyresponse handlar om framtidens larmsystem och ”sakernas internet” (IoT).

– All de data, den information och de mätverktyg som finns i dag öppnar nya möjligheter som Skyresponse skulle vilja ta till vara, säger Martin Reidevall.

Ett exempel är att registrera temperatur och rökutveckling med hjälp av sensorer – överstiger mätvärdena en viss nivå kan man anta att det rör sig om en brand. Ett larm om detta skickas då till Skyresponse system varpå larmet i vanlig ordning når rätt person eller larmcentral, som sedan kan göra en bedömning och fatta beslut om åtgärd, till exempel att skicka ut brandkår, väktare eller annan lämplig personal.

– Det finns redan en infrastruktur för detta och vi skulle vilja använda vår lösning för att förbättra och förenkla dessa system, och använda den här tekniken för att minska personskador och skador på egendom, säger vd Martin Reidevall.

 

Skyreponse logga

 

 

 

Läs mer om IoT här >>

 

Jag vill veta mer hur strikersoft kan hjälpa mig att utveckla säkerhetslösningar och iot
  Kontakta mig