Icon - Strikerfeed

Nyheter

Strikersoft adderar tidsbokning till egenremiss – nu kan patienterna boka sin egen tid

Strikersoft uppdaterar SwipeCare® Clinic, det integrerade digitala vårdsystemet för specialistkliniker och primärvårdsenheter, med funktionen för tidsbokningsfunktion för patienter. Detta innebär att patienten efter att ha fyllt i sin anamnes nu direkt kan boka tid på vårdenheten.

Operation - Elit Ortopedi

Georges Abdi, specialist i ortopedi, och Martina Gustafsson, operationssjuksköterska på Elit Ortopedi opererar bort ett ganglion på en patient som sökt till kliniken med egenremiss funktionen i SwipeCare Clinic.

 – Med tidsbokning tar vi ytterligare ett steg för att ta bort onödig och tidskrävande administration från vården, säger Sara Bern, Key Account Manager E-Health på Strikersoft. Det finns väl få patienter som tycker dagens system är bra, där man får ett fysiskt brev med en tilldelad tid som oftast passar dåligt. Med den nya tidsbokningen så väljer patienten själv bland lediga tider vilket också medför att ”no-show” minskar.

Intelligensförklarar patienterna

En av användarna av SwipeCare Clinic är Elit Ortopedi, en ortopedisk kirurgisk specialistklinik med eget rehab, som använt systemet med egenremiss sedan hösten 2018.

– Vi märker att vi är tidigt ute men våra patienter uppskattar egenremiss väldigt mycket, säger Georges Abdi, specialist i ortopedi och MSK ultraljud på Elit Ortopedi. Vi har behandlat över 800 patienter på egenremiss, och de känner att de äntligen blir intelligensförklarade att själva bestämma om de behöver träffa en ortoped eller inte.

3 dagars väntetid

– När vi nu får tidsbokning så effektiviserar vi patientflödet ytterligare, fortsätter Georges Abdi. Det talas mycket om långa vårdköer och svårigheter att uppfylla vårdgarantin på 3 månader. Vi har idag 3 dagars väntetid för våra patienter, och SwipeCare Clinic är ett centralt verktyg som möjliggör för oss att erbjuda detta.

 

 

Elit Ortopedi är en ortopedisk kirurgisk specialistklinik som vill göra det enkelt för patienter genom att erbjuda ett effektivt patientflöde och korta väntetider genom bl.a. egenremiss och användande av ultraljud i undersökning och behandling. Under samma tak i Järfälla finns både undersökning, utredning, operation, fysikalisk behandling, rehab, träning, råd om kost och motion, vilket ger en unik kontinuerlig personlig uppföljning genom hela patientens vårdprocess.

Mer information on egenremiss och Elit Ortopedi >>