Icon - Strikerfeed

Nyheter

Strikersoft lanserar SwipeCare® CDS-Pharma

Varje år blir ca 35 000 äldre så sjuka av sina läkemedel att de måste ha sjukhusvård.  Felanvändning av läkemedel medför stort lidande för patienter och höga kostnader för samhället. Med SwipeCare® CDS-Pharma får sjuksköterskor, läkare och omvårdnadspersonal ett användarvänligt verktyg som stöd för läkemedelsuppföljningar och läkemedelsgenomgångar. 

Varje år blir ca 35 000 äldre så sjuka av sina läkemedel att de måste ha sjukhusvård [1]. Ca 60% av sjukhusinläggningar orsakade av läkemedelsrelaterade problem går att förebygga [2]. Felanvändning av läkemedel medför stort lidande för patienter och höga kostnader för samhället.

Förbättrad läkemedelsanvändning

Med SwipeCare® CDS-Pharma får sjuksköterskor, läkare och omvårdnadspersonal ett användarvänligt verktyg som stöd för läkemedelsuppföljningar och läkemedelsgenomgångar. Detta bidrar till en förbättrad läkemedelsanvändning vilken minskar risken för biverkningar och andra läkemedelsrelaterade problem, ger högre livskvalitet för patienterna, ökad jämlikhet i vården samt lägre kostnader.

Professor Johan Fastbom

Johan Fastbom är professor i geriatrisk farmakologi vid Karolinska Institutet och en av Sveriges ledande experter inom ”Äldre och läkemedel”. Johans mångåriga erfarenhet inom området, kombinerad med forskningsrapporter och etablerade källor som FASS, SIL, och Socialstyrelsens indikatorer för god läkemedelsterapi hos äldre, utgör basen i de kvalitetsanalyser av äldres läkemedelsbehandlingar som sammanställs i SwipeCare CDS-Pharma.

Följa upp kvaliteten på läkemedelsbehandlingen

SwipeCare CDS-Pharma kan användas i flera olika sammanhang till exempel av läkaren som vill optimera den äldre patientens läkemedelsbehandling, på äldreboenden där sjuksköterskan, i samarbete med läkaren, vill förbättra sina brukares välmående genom att optimera läkemedelsbehandlingarna eller för Medicinskt ansvariga sjuksköterskor (MAS) och vård och omsorgsbeställare som vill se över och följa upp läkemedelsbehandlingskvaliteten på aggregerad nivå.

Automatisera vårdprocesserna

SwipeCare CDS-Pharma är en integrerad del i vårdsystemet SwipeCare, vilket innebär att processerna för kvalitetsanalys och läkemedelsuppföljning kan automatiseras för att säkerställa att de utförs regelbundet och med hög kvalité på ett likartat sätt.

 Kliniska beslutsstöd CDS

Kliniska beslutsstöd, Clinical Decision Support (CDS), är datorbaserade system som hjälper den kliniska personalen att ta medicinska beslut om enskilda patienter vid den tidpunkt då dessa beslut fattas [3]. Kliniska beslutsstöd förväntas spela en alltmer avgörande roll för att optimera medicinanvändningen inom vården [4].

 

Referenser 

[1] Socialstyrelsen. Läkemedelsorsakad sjuklighet hos äldre [Internet]. Stockholm; 2014 Dec [cited 2022 Feb 13]. Available from: https://www.socialstyrelsen.se/globalassets/sharepoint-dokument/artikelkatalog/ovrigt/2014-12-13.pdf

[2] www.lartorget.sll.se

[3] Berner ES, La Lande TJ. Overview of Clinical Decision Support Systems. In: Berner ES, editor. Clinical Decision Support Systems. 3rd ed. New York: Springer; 2016.

[4] Reis WC, Bonetti AF, Bottacin WE, Reis AS, Souza TT, Pontarolo R, et al. Impact on process results of clinical decision support systems (CDSSs) applied to medication use: overview of systematic reviews. Pharm Pract (Granada) [Internet]. 2017 Dec 31 [cited 2022 Feb 13];15(4):1036–1036. Available from: https://www.pharmacypractice.org/index.php/pp/article/view/1036