Icon - Strikerfeed

News

Strikersoft launches SwipeCare® CDS-Pharma

Strikersoft launches SwipeCare® CDS-Pharma

Förbättrad läkemedelsanvändning
Med SwipeCare® CDS-Pharma får sjuksköterskor, läkare och omvårdnadspersonal ett användarvänligt verktyg som stöd för läkemedelsuppföljningar och läkemedelsgenomgångar. Detta bidrar till en förbättrad läkemedelsanvändning vilken minskar risken för biverkningar och andra läkemedelsrelaterade problem, ger högre livskvalitet för patienterna, ökad jämlikhet i vården samt lägre kostnader.