Icon - Strikerfeed

Nyheter

Strikersoft och Quality Pharma sluter samarbetsavtal om verktyg för läkemedelsuppföljning

Strikersoft och Quality Pharma har slutit ett samarbetsavtal där Quality Pharmas verktyg för läkemedelanalys blir en integrerad del i Strikersofts vårdsystem SwipeCare®.

— Varje år blir 35,000 äldre i Sverige sjuka av sina läkemedel, säger Fredrik Wångberg, VD på Strikersoft. Det vill vi hjälpa till att ändra på. Eftersom SwipeCare idag används flitigt hos äldre patienter, bland annat på geriatriska och palliativa avdelningar, är vi glada att vi nu hittat en modul för läkemedelsuppföljning som uppfyller våra höga krav på medicinsk kvalitet, enkelhet i användandet och där patienten är involverad.

Professor Johan Fastbom

Verktyget, SwipeCare CDS-Pharma, är baserat på professor Johan Fastboms tre decennier av forskning. Johan Fastbom är professor i geriatrisk farmakologi vid Karolinska Institutet och en av Sveriges ledande experter inom äldre och läkemedel.

Sammanhållna processer

— Vi startade utvecklingen av det webbaserade verktyget för 11 år sedan och det används idag i kommuner och äldreboenden runt om i Sverige, säger Tord Käck, VD på Quality Pharma. Men vården idag behöver sammanhållna processer, inte en mängd enskilda verktyg. Därför är detta en stor dag för Quality Pharma när Strikersoft valt vårt verktyg för att integrera läkemedelsanalysen i SwipeCares vårdprocesser.

Kliniskt beslutsstöd

Verktyget hette tidigare miniQ och byter i och med samarbetet namn till SwipeCare CDS-Pharma. CDS står för Clinical Decision Support, kliniskt beslutsstöd [1].

Om äldre o läkemedel

Varje år blir ca 35 000 äldre så sjuka av sina läkemedel att de måste ha sjukhusvård [2], ofta beroende på felmedicineringar och biverkningar. Ca 60% av sjukhusinläggningar orsakade av läkemedelsrelaterade problem går att förebygga [3]. Felanvändning av läkemedel medför stort lidande för patienter och höga kostnader för samhället.

 

REFERENSER

[1] Berner ES, La Lande TJ. Overview of Clinical Decision Support Systems. In: Berner ES, editor. Clinical Decision Support Systems. 3rd ed. New York: Springer; 2016.

[2] Socialstyrelsen. Läkemedelsorsakad sjuklighet hos äldre. Stockholm; 2014 Dec [cited 2022 Feb 13]. Available from: https://www.socialstyrelsen.se/globalassets/sharepoint-dokument/artikelkatalog/ovrigt/2014-12-13.pdf

[3] http://lartorget.sll.se