Icon - Strikerfeed

Nyheter

SwipeCare® – ett av finalbidragen till Vitalis-stipendiet 2020

Nomineringarna och priserna fortsätter för SwipeCare®. På Vitalis, Nordens ledande konferens och utställning för eHälsa, var Linda Vogt nominerad till Vitalispriset för ”Användarnära innovationer för vård och omsorg”.

 

Stelpa - grunden till SwipeCare®

Linda Vogt är den sjuksköterska som 2014 kom på idén att journalföra digitalt i det som Aleris kallar Stelpa, och som är grunden till dagens SwipeCare®.

 

Varför inte inom vården?

"I samhället används digitala verktyg överallt, men i vården använder vi oss inte så mycket av dem som vi skulle kunna. Varför är det så?" undrade Linda Vogt när hon träffade Strikersofts VD Fredrik Wångberg på ett barnkalas 2014. Och resten är historia, som det brukar heta.

 

Bred implementering

Idag är SwipeCare® utrullad brett inom Aleris och finns bl.a. på ASIH enheterna i Stockholm, Geriatriska avdelningarna på Löwenströmska sjukhuset, Handens sjukhus och Dalens sjukhus, på palliativa avdelningar, Rudans rehab, Rudans neuroteam, minnesmottagningen på Handens sjukhus och inom den basala hemsjukvården.

 

4 nyttorna

Nyttorna med SwipeCare® kan man kategorisera i fyra delar förklarar Linda Vogt:

  • Mer tid för patienterna, mindre tid med administration. Personalen slipper dubbeldokumentation
  • Ökad kvalité ute hos patienterna genom minskade variationer
  • Patienten är delaktig i sin egen vård
  • Förbättrad arbetsmiljö för vårdpersonalen

 

Ökad patientsäkerhet menar läkarna

Ann-Louise Rönnblad, Läkarchef på Aleris Närsjukvård säger att läkarna upplever en ökad patientsäkerhet med Stelpa, bland annat genom att jourläkaren direkt ser vad som är gjort ute hos patienten så att det inte blir några missförstånd vid till exempel en ordination eller en blodtrycksmätning.

 

33% Tidsvinst

Redan vid introduktionen på Löwetgeriatriken 2018 så sparade man 5 - 10 minuter per inskrivning av en patient vilket motsvarar cirka en tredjedel av tiden. Tid som förut gick till administration.

 

45,000 journalanteckningar

Till dags datum har över 700 aktiva användare gjort mer än 45,000 journalanteckningar med SwipeCare® hos Aleris Närsjukvård. Ett fantastiskt resultat, enligt Pia Hardy, Chef för affärsutveckling på Aleris, och just nu håller man på att rulla ut SwipeCare® till flera andra områden inom hela Aleriskoncernen.