End-till-end Systemhus

Systemutveckling

End-till-end utveckling

Byggnadsentreprenör

Man kan enklast jämföra end-till-end utveckling med att man bygger ett hus. Då tar man hjälp av en byggnadsentreprenör som håller ihop alla hantverkare: snickare, rörmokare, elektriker, takläggare osv. Entreprenören ser till att alla gör sitt jobb, från det att grunden läggs till dess att du får nyckeln till ditt nya hem. Inom IT är det samma sak. Det är många olika delar som ska samordnas för att få en fungerande lösning, vare sig det är ett helt system eller en liten app. 
Att ha en ansvirg som övervakar "bygget" gör processen så mycket enklare och bättre organiserad.

Front-end och Back-end

I alla system finns det i princip tre delar. Den första kallas front-end, vilket är den sida av systemet som användaren ser. Sen har vi själva maskinen, det som händer under huven, vilket kallas back-end. Den tredje komponenten är databasen med all information. Databasen behöver struktureras och konfigureras så att den passar för själva lösningen samtidigt som den tar hänsyn till andra delar som ska hänga ihop. Det kan vara andra befintliga system som ska integreras eller nya system som planeras i framtiden.

Specialistkompetenser

En vanlig utmaning vid systemutveckling är att man inte riktigt vet när och hur mycket man kommer att behöva olika typer av specialistkompetenser. Att anställa egna resurser är dyrt och att köpa in själv ger ofta svårigheter med att snabbt få in dem i projekten. I Strikersofts end-till-end-ansvar ingår att vi in-house har de resurser som behövs och därmed kan allokera dem exakt när de behövs, samt bara för den tidsperiod de verkligen behövs.

 

System House End-to-End-Development

 

 

Utforska de andra delarna i Systemhuset

 

 

Mer information

 

 jag vill veta mer