Technologies

Systemutveckling

Teknologier

AI och blockchain

Precis som för verktyg och processer gäller det inom teknologier att följa med i utvecklingen, utvärdera och se vad som kan användas till vilka applikationer, samt att implementera dessa på rätt sätt. Det är också inom teknologier som det mest haussade buzzworden finns. Tänk AI, blockchain, moln och VR, men också Java, .NET och Docker. 

Skills

Det är svårt att prata om teknologier utan att prata om skills. Man kan säga att skills egentligen är det viktiga. Skills är vad medarbetarna kan och har möjlighet att applicera i sin vardag på teknologier, men även på processer och teamwork. I agilt arbete är så kallade soft skills minst lika viktiga som technical skills och ofta avgörande för att få till och underhålla högpresterande team över tid.

Mot tidigare system

Många organisationer har äldre legacy-system som behöver uppdateras när nya lösningar ska implementeras. Att snabbt kunna få fram en person som kan äldre teknologier är inte alltid så enkelt. I vårt stora och breda kunnande är vi inte bara moderna i valet av teknologier, vi har också många utvecklare med skills inom de äldre som t.ex. C++.

Team

Det kan vara kontraproduktivt att bara ta in ”crème de la crème” på skills. Det kan bli för många ”primadonnor” som har svårt att jobba ihop med andra, framför allt när vi pratar om grupper som tillsammans ska täcka alla delar av front-end, back-end och databaser. Primadonnorna är superduktiga i sina egna processer och metoder, men när det gäller att gemensamt få till ett system så räcker inte kunskaperna.

 

Vi på Strikersoft har många års erfarenhet av att sätta ihop en grupp med den kompetens och den nivå som krävs för att det snabbt ska bli bra teamwork. Där fokus ligger lika mycket på att jobba och fungera i team som den tekniska kompetensen. Vi har också stor kompetens och erfarenhet av att utveckla team genom bl.a. agil coaching.

 

System House Technologies

 

 

Utforska de andra delarna i Systemhuset

 

 

Mer information

 

 jag vill veta mer