Tools & Processes

Systemutveckling

Verktyg och processer

Git och DevOps

Jira, Visual studio, Git, Jenkins, Scrum, Kanban, Agilt och DevOps på lämplig nivå. Verktyg och processer är två av de viktigaste sakerna att ha koll på när man utvecklar system. Utan bra verktyg och processer, eller med felaktiga sådana, blir utvecklingsarbetet inte bara utdraget och ineffektivt, det kommer också att ge en sämre slutprodukt. Därför satsar vi på Strikersoft mycket på att hålla oss à jour. Vi utvärderar och väljer de mest effektiva verktygen och de mest användbara processerna. 

Smörgåsbord

Samtidigt har vi valt att inte bara fokusera på ETT rätt sätt, dvs. ett enda verktyg eller en enda process. Det vanligaste är att en konsult har en process och ett antal verktyg som kunden måste använda. Då ingår det ofta även stora kostnader för onödiga licenser. Vi är istället flexibla. Vi erbjuder ett smörgåsbord där vi kan anpassa oss till olika upplägg då våra kunder har egna, eller har en klar uppfattning om vilka, verktyg och processer som de vill att vi ska använda i projektet.

 

System House Tools Processes

 

 

Utforska de andra delarna i Systemhuset

 

 

Mer information

 

 jag vill veta mer