GDPR

GDPR

Strikersofts åtagande enligt GDPR

General Data Protection Regulation 

GDPR (den allmänna dataskyddsförordningen (EU) 2016/679) är en viktig del av lagstiftningen som syftar till att stärka och harmonisera dataskyddslagstiftningen för alla personer inom den Europeiska unionen. Förordningen trädde i kraft den 25 maj 2018.

Vårt åtagande

Strikersoft följer GDPR.

Integritetspolicy

Du hittar Strikersoft's Integritetspolicy här.

 

Vad är GDPR?

Den allmänna dataskyddsförordningen (GDPR) anses vara den mest betydelsefulla delen av den europeiska dataskyddslagstiftningen som införts i den Europeiska unionen på 20 år, och den ersätter 1995 års dataskyddsdirektiv såväl som PUL i Sverige. Den påverkar även den svenska patientdatalagen.

GDPR reglerar behandlingen av personuppgifter för personer i den Europeiska unionen, såväl som insamlingen, lagringen, överföringen och användningen av dessa. Och viktigast av allt, i GDPR är begreppet "personuppgifter” mycket brett och omfattar alla uppgifter avseende en identifierad eller identifierbar person (kallas även ”den registrerade”).

GDPR ger den registrerade mer rättigheter och kontroll över sina uppgifter genom att reglera hur företag ska hantera och lagra de personuppgifter de samlar in.

GDPR höjer också insatserna för efterlevnad genom en vidare tillämpning och genom att införa högre böter om bestämmelserna i GDPR överträds.

GDPR förbättrar enskildas rättigheter till personlig integritet i EU och lägger betydligt större skyldigheter på organisationer som hanterar data.

 

Vad behöver Strikersofts kunder göra?

Det finns några saker som du kanske behöver göra, beroende på din situation och jurisdiktion och som kan påverka dig som ett resultat av att du använder Strikersofts tjänster eller produkter:

  1. Se till att du, i dina villkor för tjänsten eller integritetspolicyn, på rätt sätt meddelar användarna hur du använder Strikersofts tjänster på din webbplats eller i din app. Enligt GDPR kan du få ett hårt straff om du inte gjort detta tydligt. Vi rekommenderar att du säkerställer att dina policyer är aktuella och tydliga för dina läsare.
  2. Om du befinner dig inom den Europeiska unionen, vill du sannolikt skriva ett personuppgiftsbiträdesavtal med Strikersoft. Det gör vi gärna. Vi har uppdaterat det här dokumentet tillsammans med externa juridiska rådgivare så att det följer GDPR, den svenska patientdatalagen (Patient data act) och andra allmänt vedertagna lagar om personlig integritet.
  3. Du kan granska en kopia av bilagan med personuppgiftsbiträdesavtalet här. Du kan fylla i dina uppgifter för granskning av våra kontoansvariga. Därefter kommer vi att kontrasignera det och förse dig med en hämtningsbar kopia via mejl så snart som möjligt. Om du har några frågor om innehållet, mejlar du till GDPR@strikersoft.com.

 


 

GDPR och Patientdatalagen

Förordningen innehåller även allmänna bestämmelser om när behandling av personuppgifter får ske inom sjukvården. Det kan nämnas i sammanhanget att det har undersökts i vilken utsträckning bestämmelserna i patientdatalagen (PDL) kommer att behöva anpassas efter reglerna i GDPR. PDL tillämpas enligt vårdgivarens behandling av personuppgifter. Observera dock att PDL endast innehåller de särskilda regler och förklaringar som bedöms nödvändiga. Läs mer om undersökningen på den svenska regeringens webbplats.

 


Frågor?


Har du frågor är du välkommen att höra av dig till GDPR@strikersoft.com.