Icon - Customer cases

Kundcase

Skyresponse

"Strikersoft är vår huskonsult"

Larmcentral

 

UTMANINGEN

De analoga larmen – där kundens trygghet hänger på en svajig telefonledning – är snart ett minne blott. De digitala larmtjänsterna är i dag en väletablerad marknad som blir allt större i takt med att vård- och säkerhetssektorn byter ut sina gamla system. Skyresponse AB tillhandahåller marknadsledande lösningar för larm- och händelsehantering och har tillsammans med Strikersoft utvecklat flera unika larmtjänster som förändrat marknaden i grunden.

Molnbaserat nervsystem

Skyresponse system för larm- och händelsehantering kan samverka med alla tänkbara produkter och tjänster och likt ett molnbaserat nervsystem koppla ihop den fysiska världen med den digitala. Bland tillämpningarna finns person- och trygghetslarm, liksom hela den mängd larmlösningar som behövs för ”sakernas internet” (IoT)

Personlarm

Personlarm är anpassade för dem som ofta utsätts för hot eller riskfyllda situationer och ska kunna aktiveras smidigt och obemärkt, utan att larmet i sig riskerar att förvärra situationen.

Målgruppen för trygghetslarm är främst äldre och sjuka, varför fokus ligger på att de ska vara enkla att bära och använda i alla situationer, oavsett om man ramlar i tvättstugan, drabbas av dimsyn eller inte kommer upp ur sängen.

IoT

Händelsehantering för IoT innebär att larm från t ex en givare på en tryckpress direkt ska sändas till en tillgänglig reparatör som kan åtgärda felet.

Utmaningen med den här typen tjänster är att de måste fungera jämt. En utebliven larmsignal kan få ödesdigra konsekvenser och det finns inte utrymme för några fel eller fördröjningar.

Behövde leverantör med kompetens och resurser

Skyresponse ville uppdatera och förbättra sina tjänster för de olika marknadssegmenten och behövde en leverantör som hade kompetensen och resurserna för att snabbt förstå och förverkliga företagets visioner, utan att för den skull tumma på kvalitén eller användarvänligheten, och därför valde man Strikersoft som samarbetspartner.

– Strikersofts stora styrka är att de har en bred kompetens inom IT och många riktigt duktiga utvecklare. De tar fram nya lösningar och förstår vad kunden efterfrågar, berättar Martin Reidevall, vd för Skyresponse AB.

 

LÖSNINGEN

Strikersoft kompletterade Skyresponse befintliga Smartphone-appar med nya funktioner, både för Android och iOS, och utvecklade dessutom en helt ny app för mobil larmmottagning. Den nya appen gör att larm inte måste hanteras av en traditionell larmcentral, utan även kan tas emot direkt av enskilda personer och personal i fält. De inkomna larmen besvaras direkt i mobilen av inloggade personer som befinner sig i närheten och har möjlighet att vidta lämpliga åtgärder.

Strikersoft skapade även ett nytt grafiskt gränssnitt för Skyresponse webb-baserade larmcentral där en operatör enkelt kan överblicka och hantera larmen när de kommer in.

 

RESULTAT

Tack vare den nya mobila tjänsten för larmmottagning blev Skyresponse unika på marknaden, vilket gjorde att många stora aktörer fick upp ögonen för företagets flexibla och nytänkande system. Den nya appen effektiviserar inte bara arbetet, eftersom larmen inte behöver ta omvägen via larmcentralen, utan innebär dessutom kortare tid mellan larm och åtgärd – potentiellt avgörande minuter och sekunder som kan rädda liv. I dag hanterar

Skyresponse larmsystem en miljon händelser per månad, från mer än 12 000 personer och enheter hos 150 olika företag och organisationer.

 

FRAMTIDEN

Strikersoft och Skyresponse har ett pågående samarbete kring både gamla och nya projekt, uppgradering av befintliga tjänster och utveckling av nya. Nästa steg fokuserar på ”sakernas internet” – ”Internet of Things” – och de utmaningar ett helt uppkopplat samhälle skapar.

– Data, information och alla de sensorer som finns i dag ger helt nya möjligheter för händelsehantering, något som Skyresponse vill ta till vara, säger Martin Reidevall.

Sensorer

Ett exempel är t ex sensorer som registrerar temperatur och rökutveckling – om mätvärdena överstiger en tröskel så går ett brandlarm. Larmet når Skyresponse system som skickar det till rätt person och larmcentral, som sedan gör en bedömning och kan sända ut brandkår, väktare eller annan personal till platsen.

– Det finns redan en infrastruktur för detta och vi skulle vilja använda vår händelsehantering för att förbättra och förenkla dessa system. Med ny teknik kan vi minska både personskador och skador på egendom, säger Martin Reidevall.

 

“Strikersoft är vår huskonsult. Deras insatser har gjort att vi lockat till oss många nya och stora kunder, men också haft möjlighet att ta emot dem och tacka ja till erbjudanden som har fört företaget framåt och gjort oss ledande på marknaden.”

Martin Reidevall, CEO, Skyresponse
Skyreponse logga

 

 

Läs mer om IoT här >>

 

Jag vill också dra nytta av iot i min verksamhet.
  Kontakta mig