EVENT

QUIZ

 

Fråga 1. Vad heter det EU projekt , Edge AI, där Strikersoft är en av deltagarna? 

1. StrikerStore

X. Big Data 

2. StorAIge

 

Fråga 2. Aleris Sömnapné har med nytänk + SwipeCare fått ner vårdkön i Stockholm  från 1,5 år till 2 veckor. Hur många patienter fanns det i kön när de startade?

 

1. 2000 patienter

X. 4000 patienter

2 7000 patienter