Strikersoft_icons_pink-63.png

Tjänster

Skräddarsydda systemlösningar

Vårt varumärkeslöfte, Ideas come true, är inte bara en tom fras utan beskriver vår förmåga att omvandla vilda entreprenörsidéer till sunda affärsmässiga lösningar. Detsamma gäller för utveckling och nytänk inom befintliga organisationer. Hårdvara och olika typer av radiogränssnitt ingår ofta.

Minska kostnader och öka intäkter

En skräddarsydd systemlösning kombinerar mobila applikationer med webblösningar för att effektivisera processerna. Ofta fokuserar man först på de processer där man vinner mest på att digitalisera - utveckling, produktion eller snabbare fakturering är några vanliga exempel där man drastiskt kan korta ledtider och minska kostnader. Lika viktigt är att även fokusera på att tillföra ökat kundvärde och skapa nya affärsmöjligheter. Bra systemlösningar ökar konkurrenskraften samtidigt som de gör marknaden större.

Sömlös integration

Vi stöttar er under hela processen med att digitalisera verksamheten så att ni kan fokusera på era affärsmål medan vi skapar smarta och effektiva lösningar. Vi har en stor bredd i teamet och erbjuder projektledning, systemarkitekter, UX/UI design, testare samt erfarna front-end och back-end utvecklare med olika spetskompetenser. Vi kan även bygga serverdelen och integrera hårdvara och olika typer av radiogränssnitt i systemlösningen.

Hela eller delar av systemlösningen

Hos oss kan du välja om du vill få hjälp med hela utvecklingen eller bara de delar som behövs för att komplettera de egna resurserna. Vi tar ansvar för att integrera lösningen. Vi jobbar med självständiga agila team och vi har även UX/UI design som separat tjänst. Arbetssättet innebär att vi skapar den projektgrupp som passar er bäst i varje del i projektet.