Strikersoft_icons_pink-96.png

Tjänster

UX/UI

Ett intuitivt användargränssnitt förenklar både hantering och implementering av nya tjänster. Att lägga till en extra dimension, genom att rätt utforma användarupplevelsen (UX, User eXperience), gör att användandet ofta blir så positivt att användarna inte förstår hur de stod ut med tidigare gränssnitt och funktionalitet.

UXperience

 

UX blir lika viktigt som UI

Det som skiljer UX och UI är främst att UX förstår istället för att mäta.

UI (User Interface, användargränssnittsdesign) adresserar den grafiska visuella delen av designen, som till exempel färger, bilder, textens storlek och placering av designelement. UI-design är mätbart i effektivitet och hur lätt det är att använda systemet.

De senaste åren har fokus flyttats från UI- till UX-design. Att designa för en god upplevelse blir allt viktigare. Användarupplevelsen handlar om interaktionen mellan användaren och appen, systemet eller tjänsten. UI-designen är en del av helheten i UX-design. Vi går från att bara mäta användarbarhet till att förstå hela upplevelsen kring att använda IT-systemet.

Förbättra redan innan lansering

I UX-processen lär vi känna användarna genom att utgå från deras perspektiv. Vi analyserar användarens behov, gör användarscenarion och skapar prototyper för testning istället för att bara använda en kravspecifikation. Användaren får vara med från början. Om man inkluderar UX-design redan under utvecklingsfasen av projektet säkerställer man en god användarvänlighet i sin produkt vilket underlättar lansering och utrullning av tjänsten.

Högre ambitionsnivå

Från att enbart ha jobbat med den direkta interaktionen mellan användaren och användargränssnittet tar UX-processen designen till en högre ambitionsnivå. Användandet ska inte bara vara lätt och effektivt. Det ska också vara roligt och stimulerande. Det finns många syften man vill uppnå med UX-design, men en viktig aspekt är ”playability”. Känslan hos användaren att vilja använda tjänsten ”bara en gång till”, ett sug därför att det tillför något extra varje gång.

 

Duktiga UX- och UI-designers

På Strikersoft har vi erfarna UX/UI-designers som jobbar utifrån best praxis ISO-standard för användargränssnittsdesign (UI), samtidigt som vi vågar tänka utanför ramen och vidare utforska det relativt nya området användarupplevelsedesign (UX).

 

De viktigaste principerna i UX-design är:

Gör prototyper:

Det är lättare att testa, kommunicera och hitta nya krav genom prototyper. Enkla och snabba prototyper kan göras för att visualisera idéer för användare och snabbt få deras feedback. Prototyper gör också att man effektivt kan testa hur det fungerar i praktiken. Dessutom kan prototyper underlätta kommunikationen med utvecklare genom att på ett tydligt sätt visa hur lösningen ska se ut och fungera.

Förstå istället för att mäta:

Att jobba användarnära behöver inte vara krångligt: det är inte alltid nödvändigt att mäta användbarhet i siffror. När upplevelse blir allt viktigare är det också viktigt att förstå och lära känna användaren. Låt användaren testa IT-lösningar på sina egna villkor, diskutera och analysera tillsammans med användaren vad som fungerar bra med lösningen och vad som kan bli bättre. Använd insikterna som utgångspunkt för att skapa en ännu bättre användarupplevelse.

 

Jag vill veta mer


 

Ta del av erfarenheter inom UX

Hur gör man för att få resultat av sitt arbete med UX och UI design?

Se vårt seminarium med RICE SICS och Praktikertjänst som Strikersoft har ett långt samarbete med, där UX design har varit en central del av processen. I detta fall inom ehälsa där det är vitalt att både vårdgivare och vårdtagare kan använda de digitala verktygen på rätt sätt då felmarginalen är minimal.

 

SE SEMINARIUM

  

 AI Guiden

Vi har tagit fram en AI-Guide som hjälper dig att hänga med i utvecklingen, förstå var du kan göra dina största besparingar och förbättringar, samt ger dig några viktiga do’s and don’ts när det kommer till att implementera AI i din egen verksamhet.