Strikersoft_icons_pink-84.png

Tjänster

Webblösningar

Webbaserade system är ofta kärnan i digitaliseringen. Att omvandla webbens traditionella envägskommunikation till ett användbart interaktivt verktyg är ett bra första steg i ett webbutvecklingsprojekt.


Web-based Solutions Strikersoft

 

Tillgänglig direkt

Fördelen med en webblösning är att den är omedelbart tillgänglig på alla enheter som datorer, mobiler och läsplattor, utan att det behövs den installation och uppdatering av mjukvara som krävs för en app.

Responsiva webblösningar

Många gånger utvecklar Strikersoft webblösningar där appar ingår som komplement. Ett alternativ som ger det bästa av två världar. Webbgränssnittet används då av personer som är fast stationerade med stabil internetuppkoppling och appen används av mobila användare som kanske inte alltid har tillgång till uppkoppling.

Även för sällananvändare av en tjänst finns det ett värde att gå till ett företags webbplats istället för att ladda ner en app. Därför är det viktigt att webblösningen görs responsiv för att passa även de mobila användarna, och att man tar hänsyn till de olika operativsystemen som användarna kan ha på sina mobila enheter.

Få ut mer av organisationens tillgångar

En webblösning kan fungera både för externt och internt bruk samt som en koppling mellan dessa. I webblösningar för internt bruk kan man göra organisationens digitala tillgångar effektivt tillgängliga för hela organisationen. En bra lösning kombinerar digital säker lagring med ett funktionellt arbetsverktyg, vilket ökar den interna användningen och möjligheten till ett smidigt samarbete på distans.

Från start till mål

Strikersoft har arbetat länge med utveckling av webblösningar och våra erfarna utvecklare använder sig alltid av de modernaste ramverken, t.ex. react.js, från början utvecklat av Facebook, men som nu används även av andra online-jättar som Netflix. Vi hjälper även våra kunder med det inledande arbetet där man bl.a. analyserar vem som är målgrupp, hur webblösningen kommer att användas och vilken storlek på skärmar som kommer att behövas för att säkra att lösningen blir effektiv och intuitiv för alla.

UX/UI design är avgörande

Strikersoft har stor erfarenhet av att ta fram användarvänliga och intuitiva användargränssnitt för webblösningar. Det är i slutändan användarupplevelsen som avgör om ett verktyg kommer att användas full ut och verkligen ge den förväntade effektiviseringen.

Affärsmässig kompetens

Strikersoft har även en affärsmässig kompetens inbyggd i designprocessen som medför att webblösningen hjälper er att nå affärsmålen i verksamheten. Strikersofts djupa kunskap inom webblösningar i kombination med er verksamhetskunskap skapar en lösning som ger ett reellt mervärde i verksamheten.