Strikersoft_icons_pink-68.png

Tjänster

Support & Hosting

En omfattande supportorganisation är en naturlig del av Strikersofts lösningar där våra utvecklare tar aktiv del i felhantering och korrigeringar. Strikersoft sköter sedan även den dagliga driften för många kunder med flexibla hostinglösningar.

Support-Hosting

 

Långsiktig lösning

Ett projekt har ofta gott om resurser och avsatt tid i början med fokus på utveckling, lansering och implementering. För att få en långsiktigt hållbar lösning, som också ger största möjliga nytta av systeminvesteringen, måste detta följas av professionell förvaltning och support. I dagens snabba marknad är en kontinuerlig produktutveckling oftast ett krav för att lösningen inte snabbt ska bli omodern och överges av användarna.

Trygghet och lägre driftkostnad

Att anlita en expert på support & hosting gör att du kan känna dig trygg utan att behöva övervaka att allt fungerar, oroa dig för säkerheten eller lägga tid på att hålla koll på uppdateringar av både hårdvara och mjukvara. Det minskar risken för avbrott och driftstörningar, vilket ger bättre tillgänglighet och därmed nöjdare användare.

Strikersoft erbjuder SLA (Service Level Agreement) med kontinuerlig övervakning, snabb felsökning och garanterade svarstider för åtgärder. Genom denna modell förebyggs fel och driftstörningar tidigt och kan i de flesta fall åtgärdas innan det drabbar slutanvändaren, med lägre driftkostnad som resultat.

Lagringslösningar

Allt mer komplexa system, minskade interna resurser och ökade krav på tillgänglighet gör att allt fler anlitar externa leverantörer för att hosta sina system. Strikersoft erbjuder både interna och externa lagringslösningar, och samarbetar med alla de stora och mest erfarna leverantörerna av molnbaserade lagringstjänster, som Amazon.com, Microsoft Azure. Finns det krav på att lösningen ska förvaltas lokalt så har vi svenska leverantörer.

Supportavtal

Strikersoft erbjuder supportavtal för 2nd och 3rd line support. Under den första kritiska tiden för implementeringen av system och applikationer krävs det nära samarbete och snabb uppdatering av information till användarna, dokumentation av rutiner och utbildning. Genom vårt djupa engagemang i projekten ger vi ofta direkt support och stöd till slutanvändarna tills organisationen för 1st line support är på plats hos våra kunder.

Implementationshjälp

I vissa fall har Strikersoft även supportat själva implementationsprojektet hos våra kunder med projektplanering, framtagning av supportdokumentation som t.ex. instruktionsfilmer och användarmanualer, driva interna Facebooksidor, och även direkt coaching av projektledare och andra ambassadörer.