VÅRA TJÄNSTER

Digitalizing processes

En särskild satsning med fokus på att granska nuvarande processer; ifrågasätta dem, vända på dem, matcha dem mot användarnas roller, och slutligen "stjäla" (dvs låna) bästa praxis från andra branscher.

Tailor-made system solutions

Vårt varumärkeslöfte, Ideas come true, är inte bara en tom fras utan beskriver vår förmåga att omvandla vilda entreprenörsidéer till sunda affärsmässiga lösningar. Detsamma gäller för utveckling och nytänk inom befintliga organisationer. Hårdvara och olika typer av radiogränssnitt ingår ofta.

Mobile applications

Mobila användare och en mobil arbetsmiljö är viktiga komponenter för att effektivisera arbetsprocesserna, men också för att erbjuda en ökad kundupplevelse. Speciellt för den yngre generationen finns inget "pre-mobile".

Internet of Things

IoT länkar smarta objekt till Internet så att de kan kommunicera med varandra. Det enorma antalet ställer stora krav på att kommunikationen görs på ett effektivt sätt.  Utmaningen ligger sedan i att integrera informationsflödena med befintliga systemlösningar så att informationen som genereras blir strukturerad och ger en reell nytta.

Web development

Webbaserade system är ofta kärnan i digitaliseringen. Att omvandla webbens traditionella envägskommunikation till ett användbart verktyg för kunderna är ett bra första steg i ett webbutvecklingsprojekt. 

UX/UI

Ett intuitivt användargränssnitt förenklar både handhavande och implementering av nya tjänster. Rätt utformad blir upplevelsen så positiv att användarna inte förstår hur de stod ut med det tidigare gränssnittet.

Support & Hosting

En omfattande supportorganisation är en naturlig del av Strikersofts lösning där våra designers tar aktiv del i felhantering och korrigeringar. Strikersoft sköter också den dagliga driften för många kunder med dedikerade servrar i centrala nav.

Technical terms

Känner du dig lite osäker på de senaste tekniska termerna? Här är svaren.