VÅRA TJÄNSTER

Digitalising Processes

En särskild satsning med fokus på att granska nuvarande processer; ifrågasätta dem, vända på dem, matcha dem mot användarnas roller, och slutligen "stjäla" (dvs låna) bästa praxis från andra branscher.

Tailor-made System Solutions

Vårt varumärkeslöfte, Ideas come true, är inte bara en tom fras utan beskriver vår förmåga att omvandla vilda entreprenörsidéer till sunda affärsmässiga lösningar. Detsamma gäller för utveckling och nytänk inom befintliga organisationer. När vi realiserar dina idéer ingår ofta hårdvara och olika typer av radiogränssnitt.

Mobile Applications

Mobila användare och en mobil arbetsmiljö är viktiga komponenter för att effektivisera arbetsprocesserna, men också för att erbjuda en ökad kundupplevelse. Speciellt för den yngre generationen finns inget "pre-mobile".

Internet of Things

IoT länkar smarta objekt till Internet så att de kan kommunicera med varandra. Det enorma antalet objekt ställer stora krav på att kommunikationen görs på ett effektivt sätt. Utmaningen ligger sedan i att integrera informationsflödena med befintliga systemlösningar så att informationen som genereras blir strukturerad och ger en reell nytta.

Web-based Solutions

Webbaserade system är ofta kärnan i digitaliseringen. Att omvandla webbens traditionella envägskommunikation till ett användbart interaktivt verktyg är ett bra första steg i ett webbutvecklingsprojekt.

Support & Hosting

En omfattande supportorganisation är en naturlig del av Strikersofts lösningar där våra utvecklare tar aktiv del i felhantering och korrigeringar. Strikersoft sköter sedan även den dagliga driften för många kunder med flexibla hostinglösningar.