Icon - Strikerfeed

News

Webinar February 5

When you Bring data to everything - anything is possible 

 

AGENDA 

Vi går igenom exempel på vanliga utmaningar som företag har idag och hur man kan lösa dessa: 

 

  • Företaget har många olika analys-  och rapportlösningar för olika "silo-system" inom företaget som inte kommunicerar med varandra.

 

  • Nuvarande BI/analyslösningar är enbart anpassade för några få och hanterar ofta bara historiska data, samt är kostsamt att sprida till många.

 

  • Behov att snabbt hantera många nya datakällor och stora datamängder, samt även i större grad dolda data och realtidsdata. 

 

  • Ni får svar på hur man enkelt kombinerar maskindata med övrig affärsdata för att kunna öka förståelsen och fatta rätt beslut, i rätt tid.

ANMÄLAN