Icon - Strikerfeed

News

Webinar March 27

This seminar is held in Swedish 

AGENDA  

Några vanliga utmaningar: 

  • Många olika analys- och rapport-lösningar för olika "silo-system"  i bolaget som inte kommunicerar med varandra.
  • Nuvarande BI/analyslösningar är enbart anpassade för ett mindre antal användare och hanterar bara historiska data. Dessutom kostsamt att utöka antal användare.  
  • Behov att snabbt hantera många nya datakällor, stora datamängder och i högre grad dold data och realtidsdata.

Föredragshållare: Per Svärdby 

 

ANMÄLAN